Suorituskykyanalyysit, palveluennusteet ja tiedolla johtaminen

delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent HEALTHCARE CONSULTING

Potilasvirta-analyysit, segmentointi ja palveluennusteet mahdollistavat parempia päätöksiä ja tukevat johtamista.

Suunnittelun ja jatkuvan kehityksen tulisi perustua mitattavaan tietoon ja faktoihin. Toiminnan kuvaaminen lukujen avulla pohjautuu tietojärjestelmätietoon tai yksittäisiin seurantajaksoihin.

Toiminnan kehittämisen lähtökohta on kattava nykytilan ymmärrys ja ymmärrys siitä, mitkä seikat toimivat tai eivät toimi nykytilassa. Delfoi Healthcare Consulting tuottaa asiakkailleen läpivalaisevia nykytilan analyyseja, tulevaisuuden palveluennusteita, eri toimintoja leikkaavia potilasvirta-analyyseja, toiminnan suorituskyvyn analyyseja ja hoitoprosessien segmentointia. Toistettavilla analyyseillä pystytään varmentamaan, kuinka hyvin valitut toimintamallit ovat toteutuneet.

Datan havainnollistava ja visualisoiva esitystapa auttaa fokusoitumaan oikeisiin asioihin ja jatkuva raportointi on työkalu tiedolla johtamiseen. Analyysien ja oikeiden suorituskyky mittariston avulla pystytään antamaan oikean tyyppinen kuva toiminnan laajuudesta ja kehityskohteista, jotta toimintaa pystytään johtamaan ja tietoa voidaan hyödyntää eri elimissä päätöksen teon tukena. Faktapohjaisesta analyysistä tuotetaan nostoja merkittävimmistä kehityskohteista ja kyetään tekemään kattava listaus kehittämistoimenpiteistä tulevaisuuden tavoitetoimintamallien pohjaksi.

Miten potilasvirta-analyysilla ja segmentoinnilla saavutetaan selkeitä hyötyjä?