Hankkeen johdon tuki ja muutosjohtaminen

delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent HEALTHCARE CONSULTING

Johdon ohjaus ja muutosjohtamisen tuki auttavat kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.

Roolimme sairaaloiden rakennus- ja investointihankkeissa on varmentaa, että hankkeet käsitetään ensisijaisesti kokonaisvaltaisiksi toimintaprosessien uudistamis- ja muutosjohtamishankkeiksi eikä tilahankkeiksi. Hankkeiden valmistelussa on tuotettava lähtötietoa hankkeen mitoitustarpeista huomioiden eri vaihtoehdot ja erilaiset palveluennusteet.  Asiantuntijamme tarjoavat hankkeen johdon ohjausta siitä, mitä toimintaprosessien ja logistiikan suunnittelua tulisi toteuttaa eri suunnitteluvaiheissa ja millä tarkkuustasolla. Tiiviissä yhteystyössä hankkeen johdon sekä käyttäjien edustajien kanssa tuotamme ideaalitilanteessa lähtötietoja arkkitehtisuunnittelulle ja muulle erikoissuunnittelulle.

Hyödyt erikoisosaamisestamme investointihankkeelle

  • Eri vaihtoehdot (sijainti, toimintamalli, layout) ja niiden vaikutukset tila- ja henkilöstömitoitukseen huomioidaan riittävällä tarkkuustasolla, ja prosessien mahdolliset pullonkaulat tulevat havaituksi riittävän varhaisessa vaiheessa
  • Rakennus tai rakennukset mitoitetaan oikealle volyymille ja vaihtoehtolaskelmia toteutetaan
  • Toiminnan vaatimukset ohjaavat tilojen suunnittelua eikä toisin päin

Hyvä muutosjohtaminen tasoittaa tietä tulevaisuudelle

Ison muutoshankkeen läpivienti vaatii onnistuakseen suunnitelmallisuutta, johdonmukaisuutta, hallittua toimeenpanoa ja jatkuvaa seurantaa. Hyvä muutosjohtaminen tasoittaa tietä tulevaisuuden terveydenhuollon hoito- ja palveluprosessien käyttöönotolle. Delfoi tukee asiakasorganisaatioidensa muutosjohtamista ja yhdessä asiakasorganisaation johdon kanssa pyrkii:

  • estämään muutoksen aiheuttaman vastarinnan organisaatiossa
  • tuomaan esiin muutoksen hyödyt henkilöstön omassa työssä
  • tukemaan organisaation johtoa viestinnässä

Mitä näkökulmia on huomioitu muutosprosessin läpiviennin onnistumiseksi?