Tuotannon ja logistiikan simulointi

delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent CONSULTING

Simulointi on edullinen, nopea ja turvallinen tapa tutkia tuotantojärjestelmien toimintaa. Simuloinnin avulla voidaan tutkia myös sellaisia parannusvaihtoehtoja, joita muuten ei uskallettaisi toteuttaa johtuen niiden suuresta riskistä. Kun toimenpiteiden vaikuttavuus voidaan nähdä jo etukäteen ennen kuin varsinainen implementointi alkaa, myös riskialttiit ja suuremman hyödyn tuottavat kehityshankkeet voidaan aloittaa.

Tuotanto- ja logistiikkajärjestelmien suunnittelua ja optimointia simuloimalla

Tuotantojärjestelmien tietokonesimulointi merkitsee todellisen tai suunnitteilla olevan järjestelmän, kuten tehtaan, toiminnan jäljittelemistä ajassa. Simulointi tuottaa teknisiä ja taloudellisia tunnuslukuja tuotannon ja sisälogistiikan kehittämiseen, tuotannonohjaukseen ja investointien suunnitteluun.  Tilastollisen simuloinnin lisäksi malli esittää järjestelmän toimintaa graafisesti kolmiulotteisena animaationa, jolloin tulosten tulkitseminen sekä nopeutuu että helpottuu. Samaa mallia ymmärtävät niin työntekijät, menetelmäkehittäjä kuin operatiivinen johtokin. Tehdassimulointi auttaa tekemään oikeita päätöksiä esimerkiksi tilanteessa, jossa tehtaassa on useita pullonkauloja, ja koko tehtaan kapasiteetti pitää varmistaa osana investointipäätöstä.

Consulting ASRS2

Delfoi tarjoaa asiakasyrityksilleen tuotanto- ja logistiikkalaitosten, automaatiojärjestelmien, sekä tuotantosolujen ja -linjojen simulointia palveluna. Simulointia voidaan käyttää yrityksen strategisessa ja operatiivisessa suunnittelussa.  Simulointia käytetään paljon myös myynnin tukena ja myyntivaiheessa olevien automaatiojärjestelmien mitoittamisen, suunnittelun sekä optimoinnin tukena. Työvälineenämme käytämme havainnollista kolmiulotteista tietokonesimulointia. Simuloitavan järjestelmän koolla ei ole rajoituksia. Delfoi käyttää FlexSim -simulointijärjestelmää.

Automaatiojärjestelmien ja muiden vaativien kokonaisjärjestelmien toimittajille Delfoi tarjoaa järjestelmän simulointia toimittajan ja asiakkaan yhteiseen kehittämisvaiheeseen. Toimittajalle palveluna toteuttava simulointi voi olla ratkaiseva tekijä, jolla asiakas saadaan vakuuttuneeksi ratkaisusta ja järjestelmätoimittaja saa varmuuden tarjottavan järjestelmän soveltumisesta asiakkaan tarpeisiin.

Simulointisovellus voidaan toimittaa asiakkaan omaan käyttöön, jolloin kerran tehdystä mallista on hyötyä myös tulevissa muutostilanteissa. Mallin käyttökoulutukseen ja tukeen on tarjolla sekä vakioituja palveluita että asiakkaan tarpeeseen räätälöityä koulutusta.

Kysy lisää Delfoin koulutuspalveluista

Tehtaan simulointimalli

Simulointi osoittaa pullonkaulat, mallintaa työvoiman ja koneiden käytön, konerikkojen vaikutuksen tuotantoon sekä keskeneräisen tuotannon (KET). Ohjelmisto mahdollistaa tuotannon ja varaston eri ohjaustapojen testaamisen sekä vertailun. Simuloinnilla voidaan tutkia ja suunnitella niin työntö- kuin imuohjausta sekä niiden variaatioiden toimivuutta yrityksen toiminnassa.

Simuloinnilla minimoidaan riskejä investoinneissa. Kapasiteetti-investoinnin tuotto ja toimivuus voidaan etukäteen varmistaa mallintamalla. Tuotantoprosessia ja tilan layoutia voidaan optimoida erilaisia kysyntä- ja valmistusskenaarioita varten. Simuloinnin avulla tuotantojärjestelmän ohjausperiaatteet voidaan myös testata etukäteen ja valita paras niistä.

Olemassa olevaa tuotantojärjestelmää voidaan ymmärtää paremmin tietokonesimuloinnin avulla. Analysoimalla tuotantotekijöiden välisiä riippuvaisuuksia voidaan todentaa muutosten vaikutus tuotantolaitoksen toimintaan.

Logistiikan kehittämistä simuloimalla

Delfoi tarjoaa asiakasyrityksilleen toimitusketjun ja sen osien simulointia sekä logistiikan suunnittelua. Työvälineenämme käytämme tapahtumapohjaista tietokonesimulointia. Lue lisää FlexSim -ohjelmistosta.

Consulting_p3

Tiimityötä asiakasyrityksen kanssa

Delfoin kokemus yli 1000 simulointiprojektista perustuu hyvään tiimityöskentelyyn asiakasyritysten kanssa. Kaiken perustana on asiakkaan tuotanto- ja tilaus-toimitusprosessi, jota mallinnetaan erilaisilla lähtöarvoilla, tuotemixeillä ja tilauksilla. Simulointimalli voidaan rakentaa arvovirtakuvauksen pohjalta ilman tilarajoitetta. Malli usein kuitenkin toteutetaan oikeassa mittakaavassa asiakkaan olemassa olevan tilakaavion päälle. Simulointiohjelmisto tukee kaikkia yleisimpiä 3d-mallinnusformaatteja. Järjestelmään mallinnetaan resurssit, työvuorot sekä tieto tehtaan ohjaustavoista. Resurssit sisältävät tiedon kapasiteeteista ja tahtiajoista.

Ota yhteyttä!

Jätä viesti, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

Tomi Kallio

Tomi Kallio

Myyntijohtaja
tomi.kallio@delfoi.com
+358 10 309 7728