Tietosuojaseloste

Delfoi Oy:n seloste henkilötietojen käsittelystä

Päivitetty 26.2.2020

Tämä on seloste henkilötietojen käsittelytoimista Delfoi Oy:ssä. Seloste on yleisesti saatavilla Delfoin nettisivuilla.

Noudatamme yrityksessä sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita ja käytäntöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että käsittely tapahtuu hyvän henkilötietojen käsittelytavan mukaisesti henkilötietolain 8§:ää ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklaa 6 noudattaen. Tietoja säilytetään vain sen tietyn ajan, joka on tarpeen käsittelyn kannalta. Lisäksi tietoa suojellaan lainvastaiselta käytöltä. Henkilötietojen käsittely on rajattu ainoastaan niille henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu käsitellä kyseisiä tietoja.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan edellä mainittuja tietosuojaperiaatteita, lakeja ja asetuksia. Tiedot on kerätty tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Henkilötietojen käsittelyssä turvallisuus on varmistettu. Suojaamisessa on käytetty asianmukaisia teknisiä toimia. Delfoi Oy:n rekisteriasioissa vastaavana henkilönä toimii yrityksen CFO Antti-Pekka Viljakainen (<etunimi>.<sukunimi>@delfoi.com).

Delfoi Oy kerää tilikausittain asiakkaiden nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen talteen asiakkaan laskua, tuotteen toimitusta ja yhteydenottoa varten. Asiakastiedot ovat myös Delfoi Oy:n käyttämän tilitoimiston ja tilintarkastajan nähtävillä. Kyseessä ei ole ns. rekisteri vaan liiketoiminnan normaalit laskutus- ja toimitusosoitetietojen käyttötiedostot. Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Osa käyttämistämme palveluista toimii Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen.

Tämä on Delfoi Oy:n tietosuojaseloste. (GDPR: General Data Protection Regulation)

Evästeet

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän laitteelle. Niitä käytetään palvelun käyttökokemuksen parantamiseksi, auttaen selainta muistamaan käyttäjän syöttämiä valintoja palvelussa. Lisäksi evästeitä käytetään esimerkiksi verkkosivuston käyttäjätilastojen keräämiseen. Ilman evästeitä osaa verkkosivuston toiminnoista ei välttämättä voitaisi edes käyttää.

Miksi käytämme evästeitä palvelussa?

  • Säilytetään tieto sisäänkirjautuneesta käyttäjästä (käyttäjätunnuksesta). Sisäänkirjautuminen on voimassa vain selainistunnon ajan, jonka jälkeen käyttäjän täytyy syöttää käyttäjätunnus ja salasana palveluun uudestaan.
  • Säilytetään tieto evästeilmoituksen hyväksymisestä. Muutoin kyseinen ilmoitus näkyisi jokaisella sivunlataukselle sivuston alareunassa.
  • Palvelu kerää tilastoa vierailevista käyttäjistä. Tarkoitukseen käytetään Google Analytics -ohjelmistoa.