Tuotannon kehittäminen ja prosessien analysointi

delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent CONSULTING

Delfoi Consulting toimii asiakkaan kumppanina vaativissa tuotannon kehittämisen ja tuottavuuden parantamisen projekteissa ja muutosohjelmissa.

 Yhdistämällä asiakkaan data ja henkilöstön osaaminen tuotannon ja logistiikan prosesseista sekä Delfoin menetelmät ja kokemus niiden hyödyntämisestä sadoissa onnistuneissa projekteissa saadaan varmuus sille, miten tavoitteet saavutetaan. Kokonaisvaltaisen kehittämisen alkuvaiheessa täsmennetään usein vielä tavoitteita, jotka tyypillisesti sisältävät mm.

Consulting hyodyt FI orange

Delfoi on tehnyt tuottavuuden parannusprojekteja teollisuuteen vuodesta 1990 alkaen. Kykymme parantaa asiakkaittemme tuottavuutta perustuu yli kolmenkymmen vuoden aikana sadoissa asiakasprojektissa keräämäämme kokemukseen sekä vankkaan simulointitaustaan.

Toimialasta tai lähtötilanteesta riippumatta yritysten prosesseissa on hukkaa, joka voidaan poistaa. Tuottavuuden nostamiseen tai kapasiteetin lisäämiseen ei aina tarvita uusia tuotantofilosofioita tai uutta tuotantokoneistoa. Delfoi Consulting projekteissa yritykselle suunnitellaan yksilöllinen tuottavuuden kehitysratkaisu, joka toimii juuri kyseisessä tilanteessa. Hukan tunnistaminen on ensimmäinen lähtökohta onnistuneelle kehittämiselle ja moni tuotannon ja logistiikan pullonkauloista saadaan eliminoitua laittamalla ensin prosessit kuntoon ja ohjaamalla tehokkaasti toimivaa prosessia datan avulla kulloisenkin kysyntätilanteen mukaan optimaalisella tavalla.

Tutustu asiakastarinoihimme

ABB Service Helsinki presentation

ABB:llä lisää tuotantoa yli 50%

Raumaworkssimu

Rauma Works nosti tuottavuuttaan

Valmet

Valmet nosti kapasiteettia

Prosessien nykytila-analyysilla saadaan paikannettua vaikuttavimmat muutoskohteet ja luodaan vertailupohja eteenpäin suunnittelulle

Tuotannon nykytilanteen ymmärtäminen on yhtä tärkeää, kuin itsensä paikantaminen suunnistuskilpailussa: Jos et tiedä, missä olet, oikeaan kohteeseen päätyminen on mahdollista vain tuurilla!

Nykytila-analyysin prosessien kehitystarpeista ja mahdollisuuksista muodostetaan kokonaiskuva, jonka pohjalta saadaan laskettua kehityspotentiaali sekä vertailukohta parannuksille. Tuotantovolyymien ja tuotemixin vaihtelulla analysoidaan kuormitustilanteita sekä selitetään mm. varastotason, kapasiteetin käytön sekä läpimenoaikojen käyttäytymistä. Kokonaiskuvan pohjalta poraudutaan tarkemmin eri prosesseihin ja valitaan tarkempaan prosessianalyysin fokuskohteet. Tarkemman analyysin menetelminä käytetään mm. havainnointia ja prosessikävelyitä, arvovirta- ja prosessikuvauksia, pullonkaula-analyysiä, segmentointimalleja, syy-seurausanalyyseja ja sekä tarkempia ajankäytön ja prosessihukan tilastollisia mallinnuksia. Työn yhteydessä voidaan myös tuottaa prosessikuvaukset nykyisestä toiminnasta.

Analyysin lopputuloksena tiedetään, mikä on tuotannon nykytila, ja mitkä ovat kehitystavoitteiden kannalta vaikutuksellisimmat toiminnot, joihin kehitystoimet kannattaa kohdentaa. Kehittämisen myöhemmissä vaiheissa voidaan tehdä yksityiskohtaisempia nykytila-analyyseja, mutta sitä ennen tarvitaan kokonaiskuva prosessista.

  • Prosessin läpimenoaika-analyysi ja jalostavan työajan osuus
  • Tehtaan, varaston tai logistiikkakeskuksen materiaalivirta-analyysi
  • Kapasiteetin käyttöanalyysi (keskeiset laiteresurssit, henkilöstö, tilat)
  • Lista kehittämiskohteista ja alustava arvio tuotannon kehittämispotentiaalista

Consulting kehittamistyopaja 600x300 1

Ratkaisun kehittäminen ja valinta

Nykytilanteen analyysin jälkeen kokonaisvaltaisessa tuotannon kehittämisessä edetään ratkaisujen kehittämiseen ja valintaan. Helpoimmillaan kyse voi olla yksittäisen tuotantopullonkaulan ratkaisemisesta. Laajat tuotanto- ja logistiikkajärjestelmät vaativat yleensä kuitenkin monen prosessin ja osa-alueen kehittämistä yhtä aikaa varsinkin silloin, jos tavoitellaan radikaalia muutosta tuottavuuteen tai kapasiteettiin. Esimerkiksi uuden tehtaan tai logistiikkakeskuksen suunnittelu ja käyttöönotto tulisi aina nähdä kokonaisvaltaisena muutoshankkeena, jossa hyötyjen saavuttaminen edellyttää sekä prosessien, tilojen että ohjauksen rinnakkaista kehittämistä. Vanhan prosessin ympärille suunniteltu uusi laitos ei ole optimaalisin tapa toteuttaa laitosinvestointia, vaan usein kannattaa lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä.

Delfoin Consulting asiantuntijoiden fasilitoimat kehittämistyöpajat on tarkoitettu prosessilähtöiseen kehittämiseen, ja niissä luodaan pohja yhdelle tai useammalle kehittämisvaihtoehdolle. Alkuvaiheen kehittämistyöpajat sisältävät yhden kokonaisprosessin tavoitetilanteen suunnittelupajan, sekä tarvittavan määrän työpajoja tarkempiin kehittämisaiheen (kuten layout, tuotannonohjaus, valmistusprosessit tai sisälogistiikka) sekä yhden työpajan ratkaisuvaihtoehtojen priorisointiin ja rajaukseen. Laajempien muutoskohteiden testaamiseen toteutetaan tuotannon tai logistiikan simulointimallinnusta, ja työpajoissa määritellään tarvittavat oletukset ja lähtötiedot simulointia varten. Suunnitteluvaiheen työpajoihin osallistuu laajasti johtoa ja asiantuntijoita.

Lue lisää miten ja miksi simulointia käytetään.

Kun vaihtoehtojen vaikutukset on riittävällä tasolla arvioitu, ratkaisuehdotus esitetään yrityksen päättäjille ja tehdään tarvittavat valinnat käytännön toteutuksen edistämiseksi. Päätöksenteon jälkeen tarkempi suunnittelu ja toteutus etenee asiakkaan ja muiden toteutustahojen yhteistyönä, riippuen siitä mihin ratkaisuun päädytään. Valitun ratkaisun toteuttaminen ja käyttöönotto voi lyhimmillään tapahtua lähes välittömästi, jos kyseessä on nopea parannuskohde. Laajimmillaan toteutukseen voi mennä vuosia, jos kyseessä on esimerkiksi uuden laitoksen käyttöönotto tai toimitusverkoston uudelleenjärjestely. Toteutusvaiheen aikana voidaan asiakkaan muutosta tukea muutosjohdon konsultoinnilla ja prosessiarvioinneilla. Mallinnusten ja simulointien avulla matkan varrella esiin tuleviin ulkoisiin muutoksiin voidaan reagoida ja korjata suunnitelmaa, jos sille on tarvetta. Kun uusi tuotantoprosessi on saatu käyttöön ja toimimaan, on äärimmäisen tärkeää, että sitä ohjataan myös tehokkaalla tavalla ja tuotannonsuunnittelussa on käytössä modernit ja tehokkaat työkalut. Delfoin Planner -ratkaisu onkin tarkoitettu jatkuvan toiminnan käyttövaiheeseen. Lue lisää Delfoi Planner -ratkaisusta

Ota yhteyttä!

Jätä viesti, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

Tomi Kallio

Tomi Kallio

Myyntijohtaja
tomi.kallio@delfoi.com
+358 10 309 7728