delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent PLANNER
Abl laatat logo

Menestyvä perheyritys panostaa moderniin tuotannonsuunnitteluun

Tuotannon volyymien kasvaessa ABL-Laatat päätti panostaa tuottavuuden ja toimitusvarmuuden parantamiseen. Tuotannon vaateiden kasvaessa yhtiössä tuli ajankohtaiseksi uudistaa koko tuotannonsuunnitteluprosessi ja siirtyä taulukkolaskentasovelluksesta moderniin tuotannonsuunnitteluohjelmistoon. ABL-Laattojen valinta oli Delfoi Planner.

Kasvava tuotanto vaati kehittyneen tuotannonsuunnitteluohjelmiston

Alun perin pelkästään laattojen maahantuontia harjoittanut ABL-Laatat on vuosien varrella erikoistunut yhä enemmän vaativampiin rakennus- ja sisustusprojektien toteutuksiin. Asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden kasvaessa se perusti oman  leikkaamon tukemaan työmaiden haastavampia  toimeksiantoja. Asiakaskunnan kasvaessa ja sopimusvalmistuksen lisääntyessä, tuotannonsuunnittelu on yhä keskeisemmässä roolissa koko yrityksen kannattavuuden näkökulmasta.

”Kun tuotannon volyymit jatkuvasti kasvoivat, tarpeemme oli löytää ratkaisu, joka tukisi tuotannonsuunnittelua mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Haussa oli ratkaisu, jolla voisimme korvata aikaisemmin käytössä olleet pelkät Excelit. ERP-järjestelmämme ei sisältänyt nykyaikaista tuotannonsuunnittelun ohjelmistoa, joten haimme ratkaisua, joka toisaalta olisi moderni ja helppokäyttöinen ja toisaalta tarjoaisi kaiken tarvittavan”, muistelee ABL-Laattojen tuotannosta vastaava Jere Tillgren, ja jatkaa:

”Kun tutustuin Delfoi Plannerin ominaisuuksiin olin heti myyty. Planner vastasi valtaosaan tarpeistamme, heillä oli ollut yhteistyötä ERP toimittajamme kanssa jo aikaisemmin, ja varsin pian pääsimmekin sitä pilotoimaan.”

Delfoi Planner_ABL-laatat

Delfoi Plannerin käyttöönotto oli helppoa ja nopeaa

ABL-Laatat hyödyntää Delfoi Plannerin APS- ja MES-toiminnallisuuksia ja järjestelmää käyttää päivittäin tuotannon johdon lisäksi leikkaamon 9 henkilöä. Tuotannon johdon lisäksi työnjohto ja kaikki työntekijät ovat saaneet koulutuksen Delfoi Plannerin käyttöön.

”Varsinaista laajempaa käyttöönottoa edelsi pilottijakso, jona aikana järjestelmää testattiin meidän tarpeisiimme ja integrointi Visma NOVA – toiminnanohjausjärjestelmäämme tehtiin toimivaksi kokonaisuudeksi. Delfoi oli tehnyt vastaavanlaisia toteutuksia aikaisemminkin ja heidän johdollaan projekti eteni suunnitellusti aikataulun puitteissa, eikä suuria viivästyksiä tullut. Yrityksen sitoutuminen aikatauluihin oli tässä avainasemassa. Meillä oli kova into saada järjestelmä täysimittaiseen käyttöön. Tuotannon porukkakin omaksui käytön melko nopeasti, kun käyttökokemuksien myötä Plannerista saatavat hyödyt saatiin esille. Hankimme kaikille tabletit, jota kautta selainpohjaista Planneria pystyy käyttämään rajoituksetta kaikkialla tuotannon tiloissa”, kertoo ABL-Laattojen tuotantopäällikkö Jere Tillgren.

Delfoi Planner MES_ABL-laatat

Hyötyinä kiteytyvät tuottavuuden parantaminen ja läpimenoaikojen lyhentyminen

Delfoi Planner mahdollistaa kapasiteettirajoitetun suunnittelun ja optimoinnin sekä nopean suunnitelmien muuttamisen. Aikataulutettuja suunnitelmia voidaan tarkastella visuaalisesti mm. materiaalipuutteiden,  myöhästymisten tai töiden edistymisen suhteen. Delfoi Planner MES -ratkaisu tarjoaa yrityksille  mahdollisuuden töiden reaaliaikaiseen seurantaan ja ohjaukseen. Delfoi MES -käyttöliittymän kautta käyttäjät voivat vaihekohtaisesti kuitata töiden tilanteen ja  toteuman milloin tahansa. 

”Delfoi Plannerin hyödyt konkretisoituivat nopeasti. Tuotannon tehokkuus on kasvanut, raportointityökalut auttavat tuotannon kehittämisessä ja pystymme simuloinnin kautta näkemään isojenkin projektien läpimenoajan melko tarkasti. Hukka-aikaa häviää, kun pystymme ennakoimaan mahdollisia pullonkauloja ja ohjaamaan tuotantoa reaaliaikaisesti. Visuaalisen näkymän ja raportoinnin kautta alamme itsekin ymmärtämään tätä tuotannon kokonaisuutta. Tuntikin lisää tuottavaa työtä päivässä on jo merkittävä saavutus”, kertoo ABL-Laattojen tuotantopäällikkö Jere Tillgren.

”Delfoi Planner on hinta-laatusuhteeltaan mielestäni edullinen. Kun miettii, mitä kaikkea sillä on saavutettavissa. Helppokäyttöisyys ja datan hyödyntämismahdollisuus tuotannonkehitykselle antavat mahdollisuuden nopeaan takaisinmaksuun tuottavuutena. Meillä on menossa tällä hetkellä järjestelmän hienosäätö kestoltaan n.4-6kk. Siinä tarkistetaan ja säädetään tuotannon vaiheaikoja vastaamaan mahdollisimman tarkkaan toteutuneita työtunteja.”

Tiivis kumppanuus on hyvä pohja jatkokehitykselle

ABL-Laatat ja Delfoi ovat tehneet tiivistä yhteistyötä käyttöönoton aikana ja myös sen jälkeenkin. Modulaarisen rakenteensa ansiosta Delfoi Planner mahdollistaa ominaisuuksien vaiheittaisen käyttöönoton ja osa ohjelmiston moduuleista on suunniteltu otettavan käyttöön tulevaisuudessa.

Delfoi Planner_ABL-Laatat_Tuotannon tilanne

”Meillä on tavoitteena täysin paperiton tuotanto ja tulevaisuudessa järjestelmää tullaan kehittämään edelleen. Jatkossa Plannerin kautta tarvittavat tiedot tullaan viemään laskutukseen asti. Meillä on teemana ”Pajasta tehtaaksi” ja tavoitteena on edelleen voimakas kasvu. Kun pohjatyöt on nyt alkuvaiheessa tehty perusteellisesti, tätä kasvua on mahdollista paremmin hallita”, summaa ABL-Laattojen tuotantopäällikkö Jere Tillgren.

ABL-Laatat

ABL-Laatat on suomalainen perheyritys, joka maahantuo ja myy keraamisia laattoja ja luonnonkiviä. Yhtiön valikoimassa on satojatuhansia laattoja yli 50 tehtaalta ja se toimittaa vaativatkin mittatilaustyöt useisiin kohteisiin, kuten koteihin, liike- ja toimitiloihin sekä julkisiin tiloihin.

”Delfoi Planner on hinta-laatusuhteeltaan mielestäni edullinen. Kun miettii, mitä kaikkea sillä on saavutettavissa. Helppokäyttöisyys ja datan hyödyntämismahdollisuus tuotannonkehitykselle antavat mahdollisuuden nopeaan takaisinmaksuun tuottavuutena."

– tuotantopäällikkö Jere Tillgren, ABL-laatat