Palvelutuotannonsuunnittelu ja -ohjaus osana terveydenhuollon toiminnanohjausta

Teollisuuden prosesseista tutut käsitteet kuten toiminnanohjaus, tuotantotalous, tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus sekä ERP -järjestelmät kuuluvat yhä useammin terveydenhuollon keskustelussa. Palvelutuotannon suunnittelu ja -ohjaus ei kuitenkaan vielä ole vakiintunutta toimintaa terveydenhuollossa vaan tuotannon kapea tarkastelu, perinteiset hoitokäytännöt ja työtavat hallitsevat palvelutuotannonsuunnittelua. 

Palvelutuotannonsuunnittelu ja -ohjaus ovat osa nykyaikaista terveydenhuollon toiminnanohjausta.
Tuotannonsuunnittelulla tavoitellaan palvelujärjestelmän lisääntynyttä tuottavuutta, joka saavutetaan resurssien tehokkaalla käytöllä, varmistetulla palveluiden saatavuudella sekä vaikuttavilla, asiakaslähtöisillä ja laadukkailla palveluilla. Palvelutuotantoon kaivataan myös läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. 

Lähtökohtana palvelutuotannon onnistuneelle suunnittelulle on palveluiden järjestämisen tietoperustainen, strateginen suunnittelu. Tietoon perustuvassa suunnittelussa määritellään palveluiden käyttäjät ja heidän tarpeensa, huomioidaan kysynnän muutokset, tunnistetaan rajoitukset palvelutuotannossa ja toimintaympäristössä sekä asetetaan palvelutuotannon painopisteet ja suuntaviivat jopa vuosien päähän.  

Strateginen suunnittelu toimii pohjana operatiiviselle toiminnalleKysyntä- ja tavoitelähtöisellä tuotannonsuunnittelulla voidaan tarkasti arvioida suunniteltujen palveluiden vaatimat resurssit ja toiminnan muutostarpeet sekä varmistaa asiakas- ja tarvelähtöiset palvelut ja palvelutuotannon jatkuva kehittäminen. Tavoitteena on nähdä tuotannon mahdollisuudet pitkälle eteenpäin ja suunnitella palvelut tarkkojen resurssi– ja kysyntätietojen pohjaltaOnnistunut suunnittelu parantaa potilaiden kokemusta palvelun laadusta ja työntekijöiden kokemusta työn merkityksellisyydestä. Lisäksi onnistuneella suunnittelulla työnkulku kehittyy ja keskeisten työtehtävien ja palvelupolkujen tunnistaminen mahdollistuu.  

Asiakkaan ja asiakkaalle tarjottavien palveluiden tulisi ohjata tuotannonsuunnittelua. Terveydenhuollon palvelutuotannon erityispiirteenä on, että tämä kysyntä on lähes loputonta eikä kaikkeen kysyntään ole mahdollista vastata. Kuitenkin kysynnän ymmärtäminen ja huomioiminen terveydenhuollon palveluita suunniteltaessa mahdollistaa asiakassegmentoinnin, joka edelleen mahdollistaa palvelutuotannon asianmukaisen suunnittelun, tehostamisen ja kehittämisen. Asiakassegmentointi mahdollistaa oikeanlaisten palveluiden tuottamisen oikea-aikaisesti.  

Kysyntälähtöinen tuotannonohjausjärjestelmä lisää palvelutuotannon tehokkuutta. Tehokkuus lisääntyy, kun kaikki käytössä olevat resurssit hyödynnetään täysimääräisesti jo suunnitteluvaiheessa ja toisaalta tunnistetaan resurssien riittävyys kysyntään nähden. Hyvän etukäteissuunnittelun avulla myös arjen ad hoc on hallittavissa paremmin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto on monimutkainen kokonaisuus, jonka hallinta vaatii läpinäkyvyyden, riittävän tiedon ja hyvän johtamisen lisäksi oikeanlaiset työkalut.
Tehokas palvelutuotannonsuunnittelu ja ohjaus vaatii järjestelmän, jossa on nähtävillä sekä strateginen suunnittelu, resurssisuunnittelu että operatiivisen toiminnan suunnittelu yhdellä kertaa. Hyvä tuotannonsuunnittelu- ja ohjausjärjestelmä tuottaa tietoa palveluiden järjestämisen ja johtamisen sekä yksiköiden ja organisaatioiden yhteistyön tueksi. Ilman toimivaa järjestelmää palvelutuotannon hallinta on lähes mahdotonta.  

 

Kristina Lamberg
Consultant, Healthcare
+358 45 2111 822 

Ota yhteyttä ja sovi henkilökohtainen etäpalaveri niin kerromme lisää.

Kirjallisuutta:
Lönnqvist, Antti & Laihonen, Harri. (2012). Welfare service system productivity: The concept and its application. International Journal of Productivity and Performance Management. 61. 128-141. 10.1108/17410401211194644. 

Rytilä, M. (2011). Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhuoltoalalla. Lapin yliopistokustannus. 

Lopes, M.A., Almeida, Á.S. & Almada-Lobo, B. (2015) Handling healthcare workforce planning with care: where do we stand?. Hum Resour Health 1338 (2015). https://doi.org/10.1186/s12960-015-0028-0

Lillrank, P., Groop, P. J., & Malmström, T. J. (2010). Demand and supply-based operating modes–a framework for analyzing health care service production. The Milbank quarterly, 88(4), 595–615. https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2010.00613.x 

Jaa sisältö