Tuotannonsuunnittelussa mikään ei ole muuttunut, paitsi kaikki

Toimitusvarmuus, laatu ja tehokkuus ovat aina olleet tuotannollisten yritysten päätavoitteita. Näiden saavuttamiseksi on investoitu koneisiin, teknologiaan ja osaamiseen. Prosesseja ja toimintamalleja on virtaviivaistettu. Tietojärjestelmiä on hankittu ja otettu käyttöön.  Mikä on siis muuttunut?

Paljonkin. Muutoksen kellotaajuus on tihentynyt. Tietojärjestelmien, tiedon ja niiden hyödyntämisen merkitys on kasvanut huomattavasti. Aivan kuten auto ei ole enää vain mekaniikkaa vaan ohjelmistoja, niin vastaavasti tuotanto ei ole enää koneita ja laitteita vaan tietotekninen toimitusverkosto, joka auttaa yritystä mukauttamaan toimintaansa suhteessa kysyntään.

Päivän sana on resilienssi, jolla tarkoitetaan kykyä mukautua uusiin tilanteisiin esimerkkinä pandemia ja Ukrainan sodan luomat muutostilanteet, joita ei voitu ennakoida ja suunnitella etukäteen. Miten yritykset voivat luoda kyvykkyyttä mukautua jatkuvaan muutokseen. Vastaus on hyvällä johtamisella, joustavilla toimintamalleilla sekä älykkäillä ja integroiduilla suunnittelu- ja ohjausjärjestelmillä.

Ovatko yritysten tietojärjestelmät muutoksen vaatimalla tasolla?

Tuotannon suunnitteluun kuuluu monenlaisia toimintoja, kuten ennustaminen, toimitusketjun hallinta, varastojen seuranta ja töiden aikataulutus. Tuotantosuunnittelutiedot ovat olennainen osa liiketoimintaa, ja niitä käyttävät yrityksen eri osastot. Tämä on ollut keskeinen syy siihen, että monissa yrityksissä käytetään ERP-järjestelmiä, jotka sisältävät tuotannon suunnitteluohjelmiston ja tarjoavat yhden ratkaisun koko liiketoiminnan hallintaan.

Perinteiset ERP-järjestelmät eivät kuitenkaan vastaa tuotannonsuunnittelun nykypäivän tarpeisiin. Niiden toiminnallisuudet ovat usein geneerisiä ja rajoittuneita eikä niistä löydy kaikkia niitä ominaisuuksia, joita valmistavan teollisuuden yritykset tarvitsevat. Tuotannonsuunnittelua tehdään monessa yrityksessä edelleen taulukkolaskentaohjelmistoilla. Ne ovat kuitenkin henkilösidonnaisia suojattuja järjestelmiä eivätkä tarjoa sitä yhteiskäyttöisyyttä, jota organisaatiot tarvitsevat.

Muutosvoimat ohjaavat tuotannonsuunnittelua kohti älykkäämpiä ratkaisuja

Ehkä isoin muutos on tietoisuus tilanteesta ja muutoshalukkuuden lisääntyminen. Avoimet rajapinnat, pilvipalvelut ja applikaatiotalous ovat vieneet voiton ERP-monoliittiajattelulta ja tehneet siten myös tuotannon APS/MES-ratkaisuista erittäin houkuttelevia. Yritykset ostavat nyt parasta käyttökokemusta integroituna pilvestä tarpeen mukaan.

Moderni tuotannonsuunnittelu- ja hienokuormitusratkaisu on web-pohjainen, helppokäyttöinen ja visuaalinen pilvipalvelu, joka auttaa lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja sekä parantamaan tuottavuutta ja toimitusvarmuutta. Nykypäivän vaatimuksia vastaava tuotannonsuunnitteluratkaisu on helposti integroitavissa yrityksen toiminnanohjaus- ja muihin järjestelmiin.

Tuotannon ja toimitusketjujen murros avaa uusia mahdollisuuksia

Viime vuodet on puhuttu paljon teollisesta internetistä ja sen tuomista vaatimuksista ja mahdollisuuksista. Samaan aikaan tietotekniset ratkaisut kehittyvät valtavaa vauhtia. Muutamassa vuodessa pilvipalvelut ovat tulleet kaikkien käyttöön. Älypuhelimien applikaatiot ja webbisovellukset ovat arkipäivää. Tekoälysovellukset ovat rantautuneet jo kaikkien arkikäyttöön.

Yrityksissä mahdollisuuksin onkin jo herätty. Ohjelmistotalot siirtävät kilpaa ratkaisujaan pilvipalveluiksi, joissa on avoimet rajapinnat lisäarvoratkaisuille. Ketterät ja älykkäät lisäarvopalvelut integroituvat yhä helpommin pääjärjestelmiin, jolloin kaikki data saadaan jalostettua hyötykäyttöön nopeammin ja helpommin. Ei ole enää vain yhtä järjestelmää vaan älykkäiden järjestelmien verkosto myynnin ennusteista tuotantoon ja takaisin lähes reaaliajassa.

Tulevaisuuden voittajat investoivat yhä enemmän älykkäisiin ja ketteriin integroituihin ratkaisuihin, joiden avulla yritykset pystyvät suunnittelemaan ja johtamaan toimintaansa jatkuvassa muutoksessa tehokkaasti ja läpinäkyvästi.


Raimo Puro
Toimitusjohtaja

Jaa sisältö