Sanat ja terminologia sekaisin

ERP-järjestelmä on toiminnanohjausjärjestelmä – ei tuotannonohjausjärjestelmä.

Johtuen tuotannonsuunnittelu- ja tuotannonohjausjärjestelmien huonosta tunettuudesta, toiminnanohjausjärjestelmiä jopa kutsutaan joskus tuotannonohjausjärjestelmiksi.

Kehittyneet tuotannon aikataulutus- ja suunnittelujärjestelmät, APS (Advanced Planning & Scheduling) sekä tuotannonohjausjärjestelmät,  MES (Manufacturing Execution System) on kehitetty tuotantolähtöisesti, ei taloustoiminto-lähtöisesti. Kun ERP:n yhteyteen liiteään käsite yritys, ”Corporate”, liitetään tuotannon suunnittelu- ja -ohjausjärjestelmiin tuotanto, ”Production”.

Toiminnanohjausjärjestelmillä voi olla tuotannonsuunnittelumoduuli, jolla voidaan suunnitella tuotantoa karkealla tasolla, mutta hienokuormittamista niillä ei voida tehdä. Syy on se, että ERP-järjestelmissä ei ole tarkkaa tehdasmallia. Niiden tapa käsitellä tehtaan resurssien kapasiteettia on rajoittamaton, toisin sanoen resursseja voidaan kuormittaa rajattomasti yli100%. Tavallisin ERP-järjestelmän yhteydessä käytetty hienokormitusjärjestelmä on Excel – lähes 90%:ssa yrityksiä. Katso blogikirjoitus ”Excel Runs Production”.

Tuotantolähtöisissä tuotannonsuunnittelujärjestelmissä (APS) on sen sijaan määritelty tarkka tehdasasmalli, jonka resurssien kapasiteetti on rajoitettu – tehtaassa voidaan valmistaa tuotteita vain reurssien ajallisesti sallimissa rajoissa. Resurssien kuorimittamista tarkastellaankin nyt päivä-, tunti- tai minuuttitasolla, ei vain resurssiryhminä (work centre) ja kokonaistyötuntimäärinä. Myös tuotannon yksittäisllä työvaiheilla on yksilölliset kestoajat, ei vain ryhmäkohtaisia.

Heikki Aalto, 13.01.2013

Jaa sisältö