delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent CONSULTING
msk cabins

Tuotannon kokonaisvaltainen kehitys on investointi menestykseen

Uusi strategia vaati uudenlaisen lähestymisen. MSK Cabins on toimittanut turvaohjaamoja jo viiden vuosikymmenen ajan. Kokenut sopimusvalmistaja oli uuden haasteen edessä, kun se päivitetyn strategiansa mukaisesti päätti laajentua uusille tuotealueille ja tavoitella uusia asiakassegmenttejä. Yhtiön tuotannon näkökulmasta muutos tarkoitti lisääntynyttä tarvetta piensarjatuotantoon. Yhtiössä tiedostettiin tarve tehdä kokonaisvaltainen tuotannon ja sisälogistiikan kehittämishanke.

Osaava kumppani valikoitui helposti

Jotkut tuotanto-organisaatiot toteuttavat tuotannon kehityshankkeita täysin itsenäisesti. Kun nyt oltiin täysin uuden edessä, MSK Cabins tiedosti, että ulkopuoliselta kumppanilta oli mahdollista saada erityisosaamista ja asiantuntemusta, jota omasta organisaatiosta ei välttämättä löytyisi. Se alkoikin kartoittaa sopivia kumppaneita tähän hankkeeseen.

”Delfoi on meille tuttu ja luotettava kumppani ja valinta oli helppo. He toteuttivat kanssamme aikaisemmin tuotannon kehittämishankkeen ja tuottivat simulointimallin, jolla selvitetään miten eri tekijät vaikuttavat hitsaamomme kapasiteetin riittävyyteen ja läpimenoaikoihin”, kertoo MSK Cabinsin tuotantopäällikkö Taneli Mikkola.

MSK Cabins_header

Tuotanto- ja logistiikkaprosessien, layoutin sekä tuotannonohjauksen testatuilla ratkaisuilla luodaan edellytykset tehokkaalle toiminnalle

MSK Cabinsin innovatiivinen tuotantoprosessi ja -teknologia on hionut tuotannon joustavaksi ja nopeaksi. Joustava räätälöinti ja valmistuksen nopeat läpimenoajat ovat aina perustuneet kehittyneeseen tuote- ja tuotannonsuunnitteluun, jonka apuna ovat kiinteät linjayhteydet asiakkaaseen.

Simuloinnin avulla varmistetaan sujuva kokoonpanon sekä logistiikan yhteistyö: ohjaamorungoista saadaan näin jalostettua räätälöityjä, valmiiksi varusteltuja tuotteita laadukkaasti, täsmällisesti ja tehokkaasti!

Uuden kehityshankkeen tavoitteena oli edelleen pystyä parantamaan kilpailukykyä lyhentämällä tuotannon läpimenoaikoja, parantamalla toimitusvarmuutta sekä pienentämällä tuotantoon sidottua pääomaa. Muutosten vaikutusten ennakointi edellytti, että hankkeessa tehtiin ensin tarkka kokoonpanoalueen ja sisälogistiikan nykytilan simulointimalli. Nykymallin päälle tehtiin erilaisia kehitysskenaarioita, jotka koskivat uusia tuotteita ja eri linjastoja, prosessien kehittämistä sekä logistiikan toimintamalleja. Tarkan ja visuaalisesti havainnollisen 3d-simulaation avulla saatiin varmuus mm. eri skenaarioiden vaikutuksista kokoonpanon ja sisälogistiikan resurssitarpeeseen, työn tuottavuuteen, varastojen kokoihin sekä lavapaikkatarpeeseen. Simulointimallin avulla myös varmistettiin tilojen riittävyys ennustetulle kysynnälle, ja mallia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa vaihtoehtotarkastelujen tekemiseen.

Onnistunut kehityshanke loi suuntaviivat tulevaisuuteen

Uusi strategia ja varautuminen tulevaisuuden kasvua varten olivat kehityshankkeen keskeiset taustavaikuttimet. Hankkeen keskeisin tulos on ollut saada tuotannosta enemmän irti ilman mittavia investointeja. Tästä on hyvä jatkaa kohti tulevaa.

”Delfoin kattavat ja hyvät referenssit, meidän kompleksisen ympäristön ymmärrys sekä heidän vankka osaaminen ja asiantuntemus ovat vakuuttaneet. Yhteistyömme on kantanut hedelmää ja näen, että sille on tilausta myös tulevaisuudessa”, summaa MSK Cabinsin Taneli Mikkola.

MSK Cabins Oy

60 vuoden kunnianhimoinen kehitystyö ja tinkimätön tekeminen on luonut maailmanluokan ohjaamovalmistajan. MSK Cabins todella tietää kaiken, mitä turvaohjaamoista tulee tietää. Pitkät asiakassuhteet ovat avoimuuden, suoraselkäisyyden ja rehdin toiminnan tulos. Pitkä kokemus tuo myös mukanaan itsevarmuuden, joka kannustaa haastamaan tutut toimintatavat. Kun MSK Cabins hallitsee ja ymmärtää kokonaisuuksia, asiantuntijuus säilyy toimittaja-asiakas-loppuasiakas-ketjussa koko organisaation läpi. Lue lisää: MSK Group

”Delfoi on meille tuttu ja luotettava kumppani ja valinta oli helppo."

– tuotantopäällikkö Taneli Mikkola, MSK Cabins Oy