delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent PLANNER
Reifer logo

Suunnitelmallisuus ja toimitusvarmuus paranivat merkittävästi Delfoi Plannerilla

Vaativiin alihankintaprojekteihin erikoistunut Reifer Oy on aina pyrkinyt kehittämään toimintaansa vastaamaan nopeisiin kysyntätilanteiden muutoksiin ja sopeutumaan projektikohtaisesti toimitettaviin kokonaisuuksiin. Reiferin keskeisiä kilpailuetutekijöitä ja sen toimintaa ohjaavia tavoitteita ovat yhtiön 20-vuotisen historian aikana olleet toimitusvarmuus, laadun ylläpito ja kustannustehokkuus.

Tehokas tuotannonsuunnittelu mahdollistaa alihankinnan asiakaslähtöisyyden ja kannattavuuden

Viikkotason suunnittelu ei enää riitä

Kaikilla markkinoilla kaikkialla maailmassa kilpailu kovenee ja tämä asettaa alihankintaliiketoiminnalle ja sen tuotannon suunnittelulle ja ohjaukselle yhä suurempia haasteita. Kun tuotannon ja toimitusten vaatimukset kasvavat, näkymä tuotantoon pitää olla reaaliaikainen. Reiferin käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä ei tarjonnut riittävän tehokkaita tuotannon suunnittelun ominaisuuksia, ja se halusi löytää ratkaisun, joka oli integroitavissa olemassa olevaan ja joka toisaalta tarjoaisi parhaat tuotannon suunnittelun työkalut.

”Olimme kuulleet Delfoin ratkaisusta jo v. 2017. Asia jäi meillä muhimaan ja kun halusimme ottaa seuraavan loikan tuotannon suunnittelun kehittämisessä, niin asiaan palattiin. Modernin ja helppokäyttöisen palvelun lisäksi Delfoi vakuutti asiantuntemuksellaan ja referensseillään. Ratkaisevaa oli myös, että Delfoi Planner integroitui saumattomasti ERP-järjestelmäämme”, kertoo Reiferin toimitusjohtaja Lassi Otranen.

reifer-hitsaamo2

Tiedolla johtaminen tuottaa tuloksia

Reifer otti Delfoi Plannerin käyttöön syksyllä 2019 ja tuloksia on saatu aikaan nopeasti. Selainpohjaisena pilvipalveluratkaisuna Delfoi Planner on ollut helppo ottaa käyttöön. Sen visuaalinen käyttöliittymä ja Reiferin tarpeisiin räätälöidyt ominaisuudet ovat nopeuttaneet koko organisaation kykyä omaksua uutta.

reifer-plasmaleikkaus

”Delfoi Planner on tuonut tekemiseemme paljon lisää suunnitelmallisuutta ja katsomme nyt aidosti eteenpäin. Toimitusvarmuutemme on parantunut, kiiretilaukset voidaan aikatauluttaa paremmin jaasiakkaan tiukkoihin aikatauluihin pystytään vastaamaan tehokkaammin. Työntekijätkin ovat tyytyväisiä, kun palvelu on helppokäyttöinen ja työjonot näkyvät nyt kunkin Mobile Plannerista”, kertoo Lassi Otranen.

Tulevaisuuden menestystä rakennetaan joka päivä

Reiferin liiketoiminnassa tiedolla johtaminen on keskeinen kilpailuetutekijä ja siihen halutaan satsata myös tulevaisuudessa. Vaikka reaaliaikainen näkymä tuotantoon on tärkeää päivittäisessä toiminnassa, lisääntynyt tieto on tärkeää koko liiketoiminnan pitkän tähtäimen strategisessa suunnittelussa.

”Mitä paremmin tuotannon suunnittelussa onnistumme, sitä enemmän voimme keskittyä uusien asiakkaiden hankintaan, kun voimme luottaa omaan toimitusvarmuuteemme. Tämä on meidänlaisen vaativiin alihankintaprojekteihin erikoistuneen yrityksen menestymisen keskeisimpiä edellytyksiä. Suunnitelmallisuuden edelleen kehittäminen sekä toimitusvarmuuden ja läpimenoaikojen tehostaminen ovat yhteisiä tavoitteita, joita kohden Delfoin ammattilaisten kanssa etenemme,” summaa Reiferin toimitusjohtaja Lassi Otranen.

 

Reifer Oy

Reifer on Kangasniemellä sijaitseva monipuolinen ja palveleva konepajayhtiö.
Vuosikymmenien kokemus yhdistettynä nykyaikaisiin työkaluihin ja toimintatapoihin tekee meistä luotettavan kumppanin kone-, prosessi- ja ajoneuvoteollisuuden asiakkaillemme. Lue lisää Reiferista

”Modernin ja helppokäyttöisen palvelun lisäksi Delfoi vakuutti asiantuntemuksellaan ja referensseillään. Ratkaisevaa oli myös, että Delfoi Planner integroitui saumattomasti ERP-järjestelmäämme”

– toimitusjohtaja Lassi Otranen, Reifer