delfoi tuotelogo rgb PLANNER SOTE
terveystalo

Suomen Terveystalo Oy tehostaa toiminnan suunnittelua Delfoi Plannerin avulla

Mammografiaseulonnan aikatauluttamiseen apua Delfoi Planner’ista

Suomen Terveystalo Oy on pystynyt tehostamaan suunnitteluaan ja toimintaansa uudella Delfoi Planner tuotannonsuunnittelu- ja -ohjausjärjestelmällä. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen siirrettävien laitteiden siirtoajat ovat laskeneet kolmanneksella ja laskua on havaittavissa edelleen. Lisäksi suunniteluun käytettävä työmäärä on vähentynyt huomattavasti, ja aikataulutus on entistä suunnitelmallisempaa. Delfoi Planner on mahdollistanut organisaatiomuutoksen hajautetusta suunnittelusta keskitettyyn.

Haasteet

Suomen Terveystalo Oy suorittaa vuosittain noin 230 000 mammografiaseulontaa eri puolilla suomea. Yrityksellä on käytössään 20 kiinteää mammografiayksikköä sekä kahdeksan siirrettävää yksikköä haja-asutusalueiden ja pienempien kuntien mammografiaseulontoihin.

Varsinkin siirrettävien yksiköiden reititys ja käyttösuunnitelman laatiminen koettiin haastavaksi, eikä suunnitteluun ollut käytettävissä riittävän selkeää, helppokäyttöistä ja joustavaa tietojärjestelmää. Toiminnanohjaus toimi paikallisissa yksiköissä ja tukeutui pitkälti avainhenkilöihin, joiden varassa toiminnan jatkuvuus ja suunnitelmallisuus olivat. Yritys halusi muuttaa suunnittelutyön keskitetyksi osana yrityksen organisaatiouudistusta. Taustalla oli toiminnan kasvaminen sekä tarve lisätä resurssien käyttöastetta ja suunnittelutoiminnan tehokkuutta.

Toteutus

Suomen Terveystalo Oy päätti hankkia Delfoi Planner –järjestelmän mammografiatutkimusten resurssisuunnitteluun. Delfoi Planner on web-pohjainen tietojärjestelmä, joka mahdollistaa resurssi- ja tuotantosuunnitelman nopean laatimisen graafisen käyttöliittymän avulla.

Projektin aikana Suomen Terveystalon henkilöstö osallistui myös tuotteen käyttöliittymän kehitykseen. Tällä varmistettiin tuotteen soveltuvuus ja maksimoitiin yrityksen henkilöstön sitoutuminen uuden järjestelmän käyttöönottoon.

”Käyttöliittymän toteutus on meidän toiveidemme mukainen, eikä käyttöongelmia siten ole esiintynyt,” kertoo seulontapalveluiden vastuulääkäri Leena Raulisto Suomen Terveystalosta.

Tulokset

Delfoi Planner mahdollistaa kapasiteettiseurannan aikataulutettujen mammografiaseulontojen mukaan. Järjestelmä uudelleen aikatauluttaa seulonta-, varmistus- ja luentaresurssit aikataulu- ja henkilöstömuutoksien mukaan automaattisesti. Liikkuvien yksiköiden aikataulutus ja reitittäminen tapahtuu graafisesti resurssikohtaisten aikajanojen avulla.

”Aikajanamalli oli meillä ’eikö olisikin hienoa, jos…’ -tyyppinen ajatus, kunnes näimme Delfoi Plannerin käyttöliittymän. Graafinen esitystapa nopeuttaa suunnittelutyötä ja antaa nopeammin yleiskuvan tilanteesta. Delfoi Plannerin kapasiteettiseurannan tarkkuus on yllättänyt meidät,” Leena Raulisto jatkaa.

Järjestelmän käyttöönoton jälkeen siirrettävien laitteiden siirtoajat ovat laskeneet kolmanneksella, ja laskua on havaittavissa edelleen. Lisäksi suunniteluun käytettävä työmäärä on vähentynyt huomattavasti, ja aikataulutus on entistä suunnitelmallisempaa. Delfoi Planner on mahdollistanut organisaatiomuutoksen hajautetusta suunnittelusta keskitettyyn.

”Delfoi Oy hoiti tietojärjestelmäprojektin hienosti, henkilöstöön sai aina ja nopeasti yhteyden ja kommunikaatio toimi erinomaisesti. Projekti pysyi aikataulussaan ja tulokset vastasivat odotuksia hyvin. Voimme suositella Delfoi Oy:tä vastaavanlaisien projektien toimittajaksi,” toteaa Leena Raulisto.

"Delfoi Oy hoiti tietojärjestelmäprojektin hienosti, henkilöstöön sai aina ja nopeasti yhteyden ja kommunikaatio toimi erinomaisesti. Projekti pysyi aikataulussaan ja tulokset vastasivat odotuksia hyvin. Voimme suositella Delfoi Oy:tä vastaavanlaisien projektien toimittajaksi,"

– Leena Raulisto, Suomen Terveystalo