delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent PLANNER
Relicomp logo

Relicomp Oy valitsi Delfoi Plannerin tuotannon hallintaan

Tuotannon jatkuva kehittäminen on kannattavan liiketoiminnan perusedellytys

Asiantuntemus ja todisteet osaamisesta ratkaisivat kumppanivalinnan

Relicomp halusi löytää tuotannon suunnittelun ja ohjauksen ratkaisun, joka tarjoaisi parhaat työkalut tuotannon kapasiteetin hallintaan, ylikuormituksen estämiseen ja läpimenoaikojen lyhentämiseen. Aikaisempi manuaalinen tapa toimia ja viikkotasoinen suunnittelu eivät vastanneet tarpeeseen tehostaa toimintaa merkittävästi.

”Kartoitimme useita kumppanivaihtoehtoja. Päädyimme valitsemaan Delfoin monestakin syystä. Heidän vankka asiantuntemuksensa ja osaaminen sekä Delfoi Plannerin soveltuvuus juuri meidän tarpeisiimme olivat ratkaisevia päätöksentekokriteerejämme. Lisäksi Delfoi Planner integroituu hyvin nykyiseen toiminnanohjausjärjestelmäämme ja heillä oli esittää hyviä referenssejä useista toimivista toteutuksista. Myös meidän monitasoiset rakennemallimme saatiin toimimaan oikein yhteisen kehittämisen tuloksena”, sanovat Relicompin tuotannonsuunnittelija Mikko Salo ja menetelmäkehityksestä vastaava Toni Korpela.

Relicomp_Mikko ja Delfoi

Onnistunut kehityshanke tuotti nopeasti tuloksia

Tiivis yhteistyö Relicompin tuotannon ja menetelmäkehityksen suunnittelijoiden sekä Delfoin asiantuntijoiden kesken mahdollisti hankkeen nopean toteutuksen. Kun varsinainen käyttöönotto saatiin alkuun, tulokset alkoivat realisoitua nopeasti.

RELICOMP_INDUSTRIAL_WEB-216

”Olemme todella tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin. Läpimenoajat ovat lyhentyneet ja kapasiteetin hallinta parantunut huomattavasti. Töiden hienokuormittamiseen on saatu myös lisää automaatiota, mikä on lisännyt kapasiteettia tuotannonsuunnittelun muihin osa-alueisiin. Olemme oppineet ymmärtämään paremmin kapasiteetin määrittämistä ja mistä kaikesta se muodostuu. Myös läpinäkyvyys ja sisäinen toimitusvarmuus ovat parantuneet ja töiden erikoisjärjestelyt ovat vähentyneet”, kertovat Mikko Salo ja Toni Korpela.

Jatkokehityksen suuntaviivat määritellään yhteistyössä

Tuotannon suunnittelu ja ohjaaminen on työ, joka ei koskaan ole täysin valmis. Onnistuminen vaatii jatkuvaa kehittämistä ja sitä Relicomp ja Delfoi tekevät tiiviissä yhteistyössä.

”Yhteistyö Delfoin kanssa sujuu erinomaisesti. Heitä on helppo lähestyä ja heidän vankka ammattitaitonsa ja kokemuksensa ovat taanneet, että olemme aina yhdessä löytäneet ratkaisun mihin tahansa asiaan. Olemme yhdessä myös nuotittaneet jatkokehityksen suuntaviivat ja asettaneet uusia tavoitteita tuotannon edelleen kehittämiseksi. Konkreettisesti kehitysputkessa ovat mm. mittariston ja raportoinnin kehittäminen” sanovat Relicompin tuotannonsuunnittelija Mikko Salo ja menetelmäkehityksestä vastaava Toni Korpela.

RELICOMP_INDUSTRIAL_WEB-355

Relicomp Oy

Relicomp Oy on ohutlevyteknologiaan erikoistunut metalliteollisuusyritys, jonka menestyksen takana ovat aina olleet materiaalien ja vaativien työstömenetelmien tuntemus sekä panostukset tehokkaimpiin menetelmiin terästuotteiden valmistuksessa. Relicompin tuotanto sisältää tuoterakenteesta riippuen satoja työvaiheita. Yrityksellä on pyrkimys hallita tuotteiden koko valmistusketju, ohutlevystä aina loppukokoonpanoon asti. Ja tämän johdosta syntyvät rakenne- ja alirakennemallit ovat monitasoisia, joten tuotannon tehokas suunnittelu ja ohjaaminen ovat keskeisessä roolissa asiakaslähtöisen ja kannattavan liiketoiminnan johtamisessa. Lisätietoa Relicompista

”Olemme todella tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin. Läpimenoajat ovat lyhentyneet ja kapasiteetin hallinta parantunut huomattavasti."

– Relicomp