delfoi tuotelogo rgb PLANNER SOTE

Järvenpään sotepalveluiden moderni toiminnansuunnittelu toi merkittävät säästöt

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST syntyi 2016, kun Järvenpään sosiaali-  ja terveydenhuollon palveluyksiköt keskitettiin yhteen toimipisteeseen. Kun aikaisemmin yhdeksässä eri pisteessä toimineet yksiköt toimivat nyt yhdessä paikassa ja samanaikaisesti alettiin toteuttaa tilojen yhteiskäyttömallia, perinteiset manuaaliset toiminnansuunnittelumekanismit eivät olleet enää riittäviä. Ennakkoluuloton ja rohkea toiminnansuunnittelu ja -ohjausratkaisu alkoi tuottaa merkittäviä säästöjä heti alusta alkaen.

Sosiaali- ja terveystoimi otti käyttöön teollisuudessa käytetyt toiminnansuunnittelumallit

Kun JUST aloitti toimintansa uusissa tiloissa ja alkoi toteuttaa työtilojen yhteiskäyttömallia, tuli keskuksen johdolle eteen haaste organisoida ja ohjata toimintaa tehokkaasti. Manuaaliset työtavat ja taulukkolaskentaohjelmat eivät olleet enää riittäviä uuden kompleksisen kokonaisuuden suunnitteluun ja ohjaamiseen. Toimialalle räätälöityjä toiminnansuunnittelu ja -ohjausjärjestelmiä ei ollut olemassa, joten ratkaisua piti hakea muualta.

”Tällaisen suuren muutoksen edessä piti toimia ennakkoluulottomasti ja etsiä uudenlaista ratkaisua.  Teimme Delfoin kanssa pilottihankkeen ja sen tulokset olivat rohkaisevat. Järjestimme hankintaprosessin mukaisen kilpailutuksen, jonka lopputuloksena valitsimme Delfoi Plannerin, perinteisesti teollisuudessa käytetyn tuotannonsuunnittelu ja -ohjausjärjestelmän. Delfoi oli ainut, jonka ratkaisu täytti kaikki vaatimuksemme”, sanoo Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän ICT-kehittämispäällikkö Hanna Downton.

JUST_660x300

Integroitavuus eri järjestelmiin mahdollistaa toimivan kokonaisuuden

Uuden toiminnansuunnittelu ja -ohjausjärjestelmän tuli tukea JUST:in tavoitteita, joita ovat palvelujen helpompi saatavuus, asiakasprosesseja tukevat tilat sekä tilojen monipuolinen käyttö korkean muuntojoustavuuden myötä. Sen tuli myös mahdollisimman hyvin integroitua JUST:in olemassa oleviin muihin järjestelmiin.

Case JUST_1

”On välttämätöntä, että Delfoi Planner keskustelee kaikkien meidän keskeisten järjestelmien kanssa. Meillä on toimivat järjestelmät, joilla hoidetaan henkilöstöhallinto, potilastiedot ja mm. työvuorosuunnittelu. Kun aloimme toteuttaa tilojen yhteiskäyttömallia, asiakkaiden itseilmoittautumisen sekä ovenpieli- ja infonäyttöjen rooli korostui. Iloksemme voimme todeta, että Delfoi Planner integroituu näihin kaikkiin”, kertoo ICT-kehittämispäällikkö Hanna Downton.

Tulokset ylittivät odotukset

JUST suunnittelee ja ohjaa toimintaansa Delfoi Plannerin avulla nyt kolmatta vuotta. Käyttöönoton tulokset ovat olleet konkreettiset ja ylittäneet kaikki odotukset. Suunnittelu kaiken kaikkiaan on selkeytynyt ja nopeutunut ja samoilla resursseilla saadaan enemmän aikaan.

”Kun aikaisemmin yksi ylilääkäreistämme käytti viikossa 2 päivää työn suunnitteluun, hän pystyy nyt tekemään samat asiat 2,5 tunnissa. Ajanvarauskirjat avautuvat nyt automaattisesti suunnitelman pohjalta ja yhteiskäyttöisissä huoneissa toimiminen on mahdollistunut, kun suunnitelma voidaan siirtää ovenpielinäyttöihin. Kaiken kaikkiaan voidaan puhua usean sadan tuhannen euron säästöistä vuositasolla”, sanoo Hanna Downton.

Case JUST_3

Tulevaisuuden kestävät ratkaisut edellyttävät uuden tasoista tehokkuutta

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tehostamisella on saavutettavissa yhteiskunnallisesti merkittäviä säästöjä. JUST on toiminnallaan osoittanut, että optimaalisemmalla resurssien hallinnalla voidaan parantaa tuottavuutta, asiakastyytyväisyyttä sekä työympäristöä puuttumatta nykyisten resurssien määrään.

Case JUST_4

”Järvenpää liittyi vuoden 2019 alussa Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymään. Nyt kun olemme osa isompaa kokonaisuutta, toiminnan tehostamisen merkitys vain korostuu. Uudet ja tehokkaammat toimintamallit on nyt koeponnistettu täällä Järvenpäässä. Näen, että niillä olisi tilausta muuallakin”, summaa Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän ICT-kehittämispäällikkö Hanna Downton.

”Kun aikaisemmin yksi ylilääkäreistämme käytti viikossa 2 päivää työn suunnitteluun, hän pystyy nyt tekemään samat asiat 2,5 tunnissa."

– Hanna Downton, Keski-Uudenmaan SOTE