Tuotannon ketteryys, joustavuus ja nopeus

Motiivina hienokuormitusjärjestelmän käytölle on joustavuudella ja ketteryydellä saavutettavan kilpailukyvyn paraneminen.  Näillä järjestelmillä lasketaan keskeneräisen tuotannon määrää, nopeutetaan läpimenoaikoja ja pidetään toimitusvarmuus hyvällä tasolla myös häiriöiden jälkeenkin.  

Tuotannonohjaus- ja suunnittelujärjestelmien eroja ERP-järjestelmiin on kuvattu lähteessä (Antti Tenhiälä, TU-22.1177, 2010):
– materiaaliprosessi ei ole kytköksissä laskentatoimeen
– ei vaikutta kirjanpidollisiin tapahtumiin: toimituspäivämäärän muutos ei muuta laskutuspäivää
– tuotannon reaaliprosessit eivät ole mukana (huom. ennakoiva suunnittelu)
– suunnittelu ei välttämättä reaaliaikaista (tapahtuu off-line tilassa)
– hyödyntää ERP-järjestelmän tarkkaa tietoa: tilaukset, tuote- ja prosessirakenteet, kalenterit ym.

Kehittyneet tuotannon aikataulutus- ja suunnittelujärjestelmät, APS (Advanced Planning & Scheduling) ja valmistuksenohjausjärjetelmät, MES (Manufacturing Execution System) on suunniteltu toimimaan ERP-järjestelmien kanssa ja täydentämään näitä suunnitelun ja muutosten hallinnan osalta. Näillä järjestelmillä karsitaan myös inhimillisistä tekijöistä aiheutuvat suunnitteluvirheet.

Tuotannonsuunnittelu- ja valmistuksenohjausjärjetelmät mahdollistavat reagoinnin tuotannonmuutoksiin välittömästi – ei pitkällä viiveellä ja raporttien kautta. APS-järjestelmät mahdollistavat myös koko tuotanto- ja toimitusketjun suunnittelun ja ohjaamisen yli tehdasrajojen. Kun APS-järjestelmä toimii saumattomasti ohjausjärjestelmän, MES kanssa, puhutaan APS/MES-järjestelmästä. APS/MES -järjestelmällä päästään ennakoivaan suunnittelun ja häiriöiden vaikutusten eliminointiin tuotannosta, ennen kuin tuotantovaihe on alkanut.

Heikki Aalto, 20.05.2012

Jaa sisältö