Tuotannon digitalisointi vs. Lean

Viime aikoina on tullut usein esille Lean vs. IT vastakkainasettelu.  Mielestäni koko asetelma on väärä.  Mistä tässä on siis kyse?

Esimerkkinä käytetään usein Toyotaa.  Kuitenkin Toyota on satsannut satoja miljoonia tuotannon digitalisointiin ja simulointiin. Toyotan 2003 vuosikertomuksessa on jopa kolme sivua simuloinnin hyödyistä. Toyotalla jos missä ymmärretään etukäteissuunnittelun merkitys; huippuunsa viritetyn tuotantolaitoksen kanssa ei todellakaan lähdetä tekemään lattiatason koesuunnittelua eri toiminnan kehitysvaihtoehdoista, jos niiden vaikutuksia ei ole ensin validoitu mallintamalla ja simuloimalla. Toyotan linjoja ei myöskään ohjata lippulapuilla.

Otetaanpa askel taaksepäin. Leanin perusfilosofia on poistaa kaikkea hukkaa ja parantaa laatua juurisyihin puuttumalla. Filosofian päälle meille tarjotaan erilaisia työkaluja: 5S, Flow, Pull, JIT, Kanban, Conwip, VSM, Six-Sigma, Kaizen, Heijunka. Teoreettinen tausta Leanin pohjalla on edelleen hyvin vakaa ja nykypäivässä toimiva, mutta pääosin 50-ja 60-luvuilla kehitettyjen työkalujen valikoima on onneksi päivittynyt – nykypäivänä ei enää tarvitse turvautua lippu-lappuihin. Lisäksi suurin osa suomessa toimivista yrityksistä toimii vähintäänkin massavarioituvassa tuotannossa, jossa tuotannon tuotevaihtelut ovat suuria.

Olisiko käynyt niin, että Leanin vanhat työkalut ovat menneet tavoitteen edelle ja kysymys on enemmänkin ns. ”romanttisesta” tai ”hardcore” -Leanistä kuin tavoitteesta. Digitalisaatio mahdollistaa Leanin tavoitteiden saavuttamisen jopa voimakkaasti varioituvassa tuotannossa. Tulokset puhuvat puolestaan ja lupaukset on pystytty saavuttamaan tai ylittämään onnistuneen käyttöönoton jälkeen. On olemassa huomattavaa näyttöä siitä, että modernilla APS/MES-järjestelmällä hukkia pystytään poistamaan sekä lisäämään läpinäkyvyyttä koko organisaatiossa.

Yrityksen tavoitteena on kuitenkin kannattavuuden ja laadun parantaminen tuotannossa. Jos tuotannon IT auttaa selkeästi seurattavuudessa, läpinäkyvyydessä, tasapainotuksessa ja hukan poistossa, niin miksi niitä ei hyödynnettäisi osana Leanin hyviä periaatteita. Digitalisointi mahdollistaa läpinäkyvyyden koko verkostossa, eikä vaan läheisen osaston valkoiselle fyysiselle taululle.

Raimo Puro, 5.4.2016

Jaa sisältö