Kilpailukykyä ja kasvua parantava tietojärjestelmä

Kun saksalaiset kilpailijayritykset investoivat kilpailukykynsä parantamiseksi kehittyneisiin tuotannonsuunnittelu- ja ohjausjärjestelmiin (APS/MES), investoivat suomalaiset teollisuusyritykset ERP-järjestelmiin tai räätälöivät niitä toiveenaan niin ikään kilpailukyvyn parannus. 

Marketvisio Oy (Gartner) teki Teknologiateollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten kone- ja laitevalmistajien tietojärjestelmistä vuonna 2010. Raportissa ”ICT:n hyödyntäminen Suomen koneteollisuuden tuottavuuden ja transformaation tukena” oli paljon lainauksia myös Gartner’in kansainvälisestä tutkimuksesta. Gartner jakaa ICT-järjestelmät kolmeen kategoriaan sen mukaan, miten ne vaikuttavat yrityksen likketoiminnan kasvuun ja tuottavuuteen. ”Run” merkitsee järjestelmiä, jotka pitävät pyörät pyörimässä. ”Grow” merkitsee kasvua ja tuottavuutta edistäviä järjestelmiä ja ”Transform” jopa hyppäyksellisen edistymisen mahdollistavia järjestelmiä. Gartner toteaa, ettei ERP paranna kilpailukykyä tai tuo kasvua, mutta on lähes välttämätön yrityksen toiminnalle. Se pitää pyörät pyörimässä ja auttaa yrityksiä hoitamaan rutiinit luotettavasti. ERP kuuluukin kategoriaan ”Run”. Tuotannonsuunnittelu ja -ohjausjärjestelmät, APS (Advanced Planning & Scheduling) ja MES (Manufacturing Execution System), sitä vastoin mahdollistavat liiketoiminnan kasvun ja kilpailukyvyn jopa hyppäyksellisen parantamisen. APS- ja MES-järjestelmät kuuluvat kategoriaan ”Grow” ja ”Transform”.

Run Grow Transform

Kuva. Maketvisio/Gartner: ICT-järjestelmien luokittelu hyödyn / riskin mukaan.

Marketvision raportissa on merkittäviä tuloksia. Esimerkiksi se, että suomalaiset investoivat tietojärjestelmiin vain puolet siitä mitä kilpailijamaat. Nyt voisi ajatella, että eivätkö suomalaisyritykset hanki itselleen ERP-järjestelmää? Kyllä hankkivat, mutta suomalaiset eivät investoi paljon muihin tietojärjestelmiin. Kun saksalaiset kilpailijayritykset investoivat tuotannon tuottavuuden parantamiseksi APS- ja MES-järjestelmiin, investoivat suomalaiset teollisuusyritykset ERP-järjestelmiin, ”Run”. Eikä vain vähäisellä osuudella, vaan peräti 70% enemmistöllä. Vain 18% investoi tuotannon kasvua ja tuottavuutta parantaviin tuotannonohjaus-/ tuotannonsuunnittelujärjestelmään, ”Grow ”Transform”. Miksi näin tehdään, sitä voi vain arvailla. Asiaa ihmettelivät myös VTT:n tutkijat Hemilä, Pötry ja Häkkinen loppuraportissaan ”Tuotannonohjaus ja tietojärjestelmät” -vuonna 2009. Saksassa tuotannonsuunnittelu- ja -ohjausjärjestelmät olivat jo laajalti käytössä, kun taas Suomessa niitä oli vain muutama.

Teknologiateollisuus ry:n Jukka Viitasaari ja Harri Jokinen toteavat raportin alkusanoissa: ”Teknologiateollisuuden piirissä on herännyt epäilys, että kansainvälisillä markkinoilla ja avoimen kilpailun piirissä toimivat yrityksemme eivät hyödynnä riittävästi tietotekniikan mahdollisuuksia ja luo niistä kilpailuetuja. Tämä raportti osoittaa, että epäilys ei ole ollut perusteeton. Investoinneilla mitattuna kilpailijamme panostavat lähes kaksi kertaa suomalaisia teknologiayrityksiä enemmän tietotekniikkaan”.

Marketvision loppuraportti ”ICT:n hyödyntäminen Suomen koneteollisuuden tuottavuuden ja transformaation tukena” on ladattavissa TEKES’in sivuilta: http://www.tekes.fi/fi/gateway/PTARGS_0_201_403_994_2095_43/http%3B/tekes-ali1%3B7087/publishedcontent/publish/programmes/dtp/documents/transict.pdf

Heikki Aalto, 06.10.2012

Jaa sisältö