Excel runs production…

Excel on yleisin tuotannonsuunnittelun työkalu jopa 90%:lla valmistavista yrityksistä.

Toiminnanohjausjärjestelmiä ei ole niiden teknologia-alustan johdosta sunniteltu tuotannonsuunnitteluun. Transaktiotyyppinen toteutusmalli (OLTP, On-Line Transaction Processing) merkitsee mm. sitä, että laskentatoimi on linkitetty materiaaliprosessiin (Antti Tenhiälä, TU-22.1177).

Tästä syystä tuotannossa yleisimmiksi suunnittelusovelluksiksi ovat tulleet Microsoft Excel – ja Access – tyyppiset ohjelmistot. Nämä ohjelmistot on suunniteltu toimistotyökaluiksi ja ovat siinä tehtävässään erinomaisia. Tuotannon tarpeita ajatellen niitä ei ole kuitenkaan suunniteltu.

Vuonna 2000 raportoi AMR Group (s.68, Kevin Ake et al.2004), että ERP-järjestelmien tuotannonohjauksen ja –suunnittelun puutteita paikattiin Excelillä 60% haastatelluista yrityksistä.  Suurin osa, 80%, puutteista paikattiin ”käsityönä” erilaisissa ohjaustehtävissä tuotannossa.

Yksitoista vuotta myöhemmin vuonna 2011 teetätti IFS tutkimuksen, jossa kysyttiin keskikokoisten ja suurten valmistavien yritysten tuotantojohdolta ja tuotannon ammattilaislta mm.  minkälaisia ohjelmistoja he käyttävät ERP-järjestelmien sijaan (”Alternatives to hard-to-use enterprise software”). Vastanneista, joiden ikä oli alle 35 vuotta jopa 90% käytti Exceliä, keskiarvon kaikkien kyselytutkimuksessa olleitten kesken ollessa 75% (IFS, 2011). Raportille oli annettu leikillisesti nimi ”ERP stands for ’Excel Runs Production’ ”,

Lähteet:

  • Antti Tenhiälä, TU-22.1177
  • Kevin Ake, et al., 2004, “Information technology for manufacturing: reducing costs and expanding capabilities”, St Lucie Press
  • IFS, 2011, ”Does ERP mean Excel Runs Production, What happens when enterprise software is too hard to use”, Mint Jutras

Heikki Aalto, 22.01.2013

Jaa sisältö