Järvenpää hankii Delfoi SOTE-Planner ratkaisun toiminnan suunnitteluun ja -ohjaukseen

Järvenpää hankkii sosiaali- ja terveyskeskuksen operatiivista toimintaa tukevan web-pohjaisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän Delfoilta. Järjestelmä otetaan käyttöön loppuvuoden aikana tukemaan 2017 alussa käyttöön tulevan uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaa heti alusta pitäen.

Järvenpään kaupunki on päättänyt hankkia Delfoi SOTE-Planner järjestelmän sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen. Ratkaisu mahdollistaa ja yhdistää potilasvastaanottoaikojen, huoneiden, lääkärien, hoitajien ja muiden sote-henkilöstöryhmien viikko-ohjelmien suunnittelun. Suunnittelu pohjautuu ennustettuun potilasvastaanottotarpeeseen ja olemassa oleviin tila- ja henkilöstöresursseihin.

Järjestelmä otetaan käyttöön pilvipalveluna, joka mahdollistaa myös pääsyn mobiilisti ajantasaisiin tietoihin kaikille asianosaisille.

Tavoitteet

Hankittavan toiminnan suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän tavoitteena on parantaa JUST:in palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, nopeuttaa suunnittelua, yhdistää suunnittelu yhteen paikkaan. Järjestelmä antaa useille henkilöille näkymän ajantasaisiin suunnitelmiin samanaikaisesti, vähentää manuaaliseen kirjaamiseen liittyviä virhemahdollisuuksia sekä mahdollistaa myös suunnitelmien päivittämisen helposti ja jatkuvasti ilman papereita. Tavoitteena on, että järjestelmän avulla voidaan parantaa toiminnan laatua, tuottavuutta ja huoneiden yhteiskäyttöä. Tämä vähentää kustannuksia ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Delfoi SOTE-Planner on jotain aivan uutta, jota en ole muualla nähnyt. Olemme laittaneet Googlen lasit päälle ja katsoneet, miten muilla toimialoilla, kuten teollisuudessa asioita suunnitellaan ja tehdään. Teollisuudessa oleva tuotteet ovat meidän erimittaisia ajanvarausaikojamme tai tuotteita nimeltä hoitopuhelu tai sähköinen käynti. Uusi järjestelmä korvaa hajanaiset ja useat käytössämme olleet excelit, helpottaa suunnittelua ja antaa visuaalisesti nopeasti kokonaiskäsityksen resurssitarpeista sekä tuottaa reaaliaikaiset työ- ja huonelistat mobiilisti. Tätä mielestäni tarkoittaa digiloikka, parannetaan prosesseja ja karsitaan pois LEAN-menetelmillä päällekkäistä tekemistä ja poistetaan hukkaa ”, kertoo Johtajalääkäri Eeva Ketola Järvenpään sosiaali-ja terveyskeskuksesta.

Olemme erittäin innostuneita mahdollisuudesta toimittaa uuden sukupolven suunnittelujärjestelmä Järvenpään sosiaali- ja terveydenhuollolle. JUST:ille asetetut toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet vaativat tarkempaa ja läpinäkyvämpää suunnittelua. Järvenpää on loistava esimerkki innovatiivisesta toiminnan kehittämisestä laadun, tuottavuuden ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi ”, toteaa Raimo Puro Delfoi Oy:stä.

Taustaa

Järvenpäähän valmistuu uusi sosiaali- ja terveyskeskus (JUST)  2017 alussa. Rakennutettava uusi kiinteistö kokoaa merkittävän osan kaupungin tarjoamista sosiaali- ja terveyspalveluista yhden katon alle. JUSTille toteutetaan sosiaali- ja terveyskeskuksen koko toimintaa tukevat älykkäät tietotekniikkaratkaisut. Nykyisin Järvenpäässä hoitajien, lääkäreiden ja tilojen resurssisuunnittelussa ovat käytössä Microsoft Office työkalut, erityisesti lukuisat Excel-taulukot, jotka eivät vastaa JUST:in vaatimuksia resurssien ja vastaanottoaikojen suunnittelulle eivätkä toiminnan laadun kehittämiselle.

Hankkeen aikataulusuunnitelman mukaan käyttäjät aloittavat muuton kohteeseen lokakuussa 2016.  Asiakkaille JUSTin palvelujen on tarkoitus avautua vuoden 2017 alusta alkaen.

Lisätietoa

Eeva Ketola, LT, eMBA, Johtajalääkäri, Järvenpään sosiaali-ja terveyskeskus 040-3152030 Raimo Puro, CEO, Delfoi Oy, 0500-602384

Jaa sisältö