delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent PUBLIC SERVICES

Valtion koulukotien vaikuttavuuslähtöisen toimintakonseptin kehittäminen

Valtion koulukotien vaikuttavuuslähtöisen toimintakonseptin kehittäminen (05-12/2019)

Lopputuotoksena syntyi koulukotien toimintaa kuvaava ja sen kehittämistä tukeva toimintakonsepti.

Konsepti sisälsi mm. toiminnan vaikuttavuustekijät, asiakassegmentoinnin ja asiakas- ja henkilöstökokemuskartoituksen, palvelukartan ja alustavat palvelukuvaukset, toimintamalli- ja prosessianalyysin, toimintakulttuurin pääperiaatteet. Konseptia hyödynnettiin mm. uudenlaisen koulukotiympäristön toimintalähtöisessä määrittelyssä. Työ toteutettiin THL:n, viiden koulukodin johdon ja avainhenkilöstön työpajatyöskentelyn sekä asiakas- ja henkilöstöhaastattelujen ja dokumenttianalyysin avulla.

Hanke tehtiin yhteistyössä valtion koulukotien (käyttäjäasiakas) ja Senaatti-kiinteistöjen (tilaaja-asiakas ja palveluntuottaja-kumppani) sekä Workspace Oy:n (tilaaja-asiakkaan palveluntuottajakumppani) kanssa.

Senaatti vastasi asiakkuusomistajana kokonaistoimituksesta, verkoston johtamisesta sekä toimi kehittämisen asiantuntijana Valtion koulukotien tukena. Mukana työssä on ollut laajasti konsulttityön kokonaisuudesta vastanneen Workspace Oy:n kumppaneita.  Delfoi Oy vastasi prosessianalytiikasta sekä asiakassegmenttien ja palvelujen kartoituksesta. Marketing Clinic Oy vastasi asiakas- ja henkilöstökokemuksen analysoinnista.  Melkior Oy vastasi vaikuttavuusanalyysistä. Solid Flow:n roolina oli monialaisen kumppaniverkoston johtaminen toimituksesta vastuullisena projektipäällikkönä sekä sisällöllinen asiantuntijatyö kaikissa työvirroissa.