delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent PLANNER
mansner logo

Toimitusvarmuutta Delfoi Plannerillä

Mansner Oy Hienomekaniikka käynnisti 2012 toimitusvarmuuden parantamiseksi Lean -hankkeen, jonka tavoitteena oli prosessien vaihekohtainen hallinta, ohjaus ja vakioaikojen hyödyntäminen sekä visuaalisen tuotannonohjaustyökalun hankinta.

Mansner Oy oli myös tutkinut magneettitauluja ja Exceliä, mutta oli todennut niiden riittämättömyyden omiin tarpeisiinsa. Visuaalisen työkalun piti olla helppokäyttöinen ja työkalun tuli näyttää visuaalisesti myöhästymiset, työjonot ja materiaalit. Suunnittelujärjestelmän tuli integroitua Mansnerin käyttämään MS Dynamics järjestelmään. Evaluoinnin ja testausten jälkeen valinta kohdistui Delfoi Planner -järjestelmään.

Järjestelmän puolen vuoden käytön jälkeen projektin tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Laatu- ja kehityspäällikkö Mikko Toivosen mukaan: ”Lähtötasoon verrattuna toimitusvarmuutemme on parantunut huomattavasti. Läpinäkyvyyden ansiosta tarvittavien kehitysaskelien implementointi kohti entistäkin parempaa ja pysyvämpää toimitusvarmuustasoa on tullut osaksi jatkuvaa parantamista.”

Mansner Oy Hienomekaniikka on Karkkilassa sijaitseva hienomekaniikkakonepaja, joka on erikoistunut hienomekaanisten koneistusosien valmistamiseen ja kokoonpanoon.

"Lähtötasoon verrattuna toimitusvarmuutemme on parantunut huomattavasti. Läpinäkyvyyden ansiosta tarvittavien kehitysaskelien implementointi kohti entistäkin parempaa ja pysyvämpää toimitusvarmuustasoa on tullut osaksi jatkuvaa parantamista.”