delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent PUBLIC SERVICES

Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuuslähtöinen vankilaverkostoanalyysi

Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuuslähtöinen vankilaverkostoanalyysi (08/2018 – 04/2019)

Rikosseuraamuslaitoksen 27:stä vankilasta muodostuvan vankilaverkoston kehittämisen tavoitteena vuoteen 2035 on parantaa rikostaustaisten yhteiskuntaan integroitumista ja rikollisuudesta irtautumista suunnittelemalla toiminnan mahdollistava vankilaverkosto.

Työn keskiössä oli kuntouttavan vankeinhoidon vaikuttavuus ja sitä tukeva toimintakulttuuri ja sekä kuntouttavat palvelut. Vankilaverkostoanalyysin johtopäätöksenä oli, että sijoittamalla vankilat maantieteellisesti oikeisiin paikkoihin kyetään parantamaan nykyistä toiminnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sekä tuomaan pitkällä tähtäimellä merkittäviä yhteiskunnallisia säästöjä. Työ tehtiin ohjausryhmän ohjauksessa kysynnän ennustamisen, vaikuttavuustyöskentelyn, saavutettavuus- ja verkostomallinnuksen sekä  paikka- ja tila- sekä kustannustietolaskennan työvirroissa.

Projekti toteutettiin yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen sekä Risen yhteistyökumppanien kesken. Senaatti vastasi asiakkuusomistajana kokonaistoimituksesta, verkoston johtamisesta, toimitiloihin liittyvästä kustannuslaskennasta, paikka- ja tilatietoanalyysistä sekä toimi kehittämisen asiantuntijana Rikosseuraamuslaitoksen tukena.

Ulkopuolisina asiantuntijoina analyysiä tukivat ja toteuttivat Senaatti-kiinteistöjen puitesopimuskumppanina konsulttityön kokonaisuudesta vastannut Workspace yhdessä kumppaneidensa Delfoin ja Melkiorin sekä Solid Flow Consultingin kanssa. Laskentamalli ja niiden arviointi toteutettiin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Analyysimallin ja skenaarioiden määrittely sekä vertaileva arviointi tehtiin tiiviissä yhteistyössä toimijoiden kesken. Delfoi vastasi erityisesti mm. verkoston kokonaisvaltaisesta saavutettavuuslaskennasta ja toiminnan kustannuslaskennasta. Melkior vastasi erityisesti mm. vaikuttavuusnäkökulmasta. Solid Flow:n erityisroolina oli monialaisen kumppaniverkoston johtaminen toimituksesta vastuullisena projektipäällikkönä.