delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent CONSULTING

Rauma Works Oy hyödynsi lean factory -projektia tuottavuuden nostossa

”Olemme erittäin tyytyväisiä Delfoin kanssa toteutettuun projektiin ja lopputuloksiin”, toteaa konepajan johtaja Lauri Pigg.

Tausta ja tavoitteet

Rauma Worksin tavoitteena oli tuottavuuden merkittävä parantaminen. Taustalla on tavoite konepajan liikevaihdon kaksinkertaistamisesta vuoteen 2015 mennessä. Tuotannon kapasiteetti halutaan nostaa hallitusti, ilman kasvukipuja. Tilankäyttöä ja toimintaa halutaan kehittää siten, että lisätiloja ei tarvita. Lisäksi tavoitteena oli läpimenoajan puolittaminen ja henkilötyön tuottavuuden nosto 25-30 prosenttia.

Projektin toteutus

Projekti toteutettiin Rauma Worksin, Hollming Worksin ja Delfoin yhteistyönä Lean Factory palvelumallin mukaisesti. Tuotannon nykytila-analyysissa kartoitettiin läpimenoajat, valmistusmenetelmät sekä jalostavan työajan lisäämismahdollisuudet. Kehityskohteiksi havaittiin mm. tuotannon työtuntien sekä läpimenoajan vaihtelu, kokoonpanon layout ja menetelmät, monotonisen hitsaustyön automatisointi, työpisteiden siisteys, tuotannonohjaus sekä henkilöstön osaamisen ja työvuorojen suunnittelu. Valitut kehityskohteet mallinnettiin tapahtumapohjaisella 3D-simuloinnilla. Tehtaan kapasiteetti balansoitiin eri kehityskohteiden mukaisilla toimintatavoilla ja simuloinnilla pystyttiin luotettavasti ennustamaan muutosten vaikutukset yksitellen ja yhdessä. Loppuvuodesta 2011 laadittiin toimenpidesuositukset ja suurimmat muutokset on toteutettu alkuvuoden 2012 aikana. Loput toimenpiteet toteutuvat vaiheittain kysynnän kasvaessa.

Projektin myötä ryhdyttiin toimenpiteisiin

Toimenpidesuositusten pohjalta tehtaalla ryhdyttiin toimenpiteisiin. Mm. seuraavat toimet on toteutettu alkuvuoden 2012 aikana:

 • tehtaan layoutin ja toimintatavan muutos (henkilökohtaisista työpisteista tuotekohtaisiin työpisteisiin)
 • kokoonpanotilan eriyttäminen ja saneeraus tarkoitukseen soveltuvaksi
 • tuotannon tekemisedellytysten parantaminen (työpisteiden siistiminen ja järjestäminen, pientarvikevarastot, riittävä nostinkapasiteetti)
 • tuotantomuodon muutos: projektituotannosta linjamaisen prosessin suuntaan
 • luopuminen uudessa tuotantomallissa tarpeettomaksi jäävistä koneista
 • hitsausautomaation käyttöönotto

Vaikutukset ja hyödyt

Tehdyillä toimenpiteillä on saatu merkittävää parannusta aikaan. Paljaalla silmällä katsottuna tuotannon yleisilme on muuttunut merkittävästi: kokoonpanossa on puhdasta, työpisteet on siistitty ja levytyöpisteet syöttävät hitsausta, tuotekohtaisia jigejä hyödyntäen. Konepajanjohtaja Lauri Pigg:n mukaan tehdyt toimenpiteet voidaan nyt todeta onnistuneiksi, niin johdon kuin työntekijöiden näkökulmasta. Muutoksen myötä tehtaan toiminta on vakioitunut.

”Tuotantoprosessi on paremmin hallittavissa kuin lähtötilanteessa. Tuotantoa on helpompi ohjata, kun prosessit ovat kunnossa. Oman tuotannon ei-toivottu vaihtelu on vähentynyt, minkä ansioista raskaita ja vaativia konepajatuotteita voidaan myydä vakiotoimitusajalla ja valmistaa etukäteen tiedossa olevin kustannuksin.”

Raumaworkssimu

Positiivista yleiskäsitystä tukevat myös mitatut faktat: päätuotteiden kokoonpanotyöntuottavuus on noussut yli 30%. Myös levytyöpuolella tunnit ovat kehittyneet oikeaan suuntaan ja hitsauksen automatisoinnilla henkilötyön sisältöä on saatu kehitettyä. Erään päätuotteen (ruuvipurkain) tuotannon läpimenoaika on lyhentyntyt n. 10 viikosta n. 5 viikkoon.

Delfoin kanssa tehdyn projektin päähyödyiksi Pigg mainitsee seuraavat:

 • Lean Factory projekti auttoi tunnistamaan muutoksen aikaansamiseksi vaadittavat kehitystoimet
 • projektissa varmistettin investointien vaikutukset kapasiteettiin ja tuottavuuteen etukäteen
 • muutokset pystyttiin mielipiteiden sijaan etukäteen perustelemaan faktoilla
 • projektin avulla laajassa projektissa pystyttiin keskittymään kriittisimpiin kohteisiin, kuten pullonkaulat, työtuntikertymän kannalta keskeiset parannuskohteet ja henkilöstön osaaminen
 • työskentelytapa ohjasi toimimaan siten, että riittäävän aikaisessa vaiheessa luotiin suunnitelma toisistaan keskenään riippuvaisille yksityiskohdille, kuten nosturisijoittelu, valmistusmenetelmät ja layout

 

Lisätiedot:

Vesa Paju, palveluliiketoimintajohtaja, Delfoi Oy
Lauri Pigg, konepajan johtaja, Rauma Works

”Tuotantoprosessi on paremmin hallittavissa kuin lähtötilanteessa. Tuotantoa on helpompi ohjata, kun prosessit ovat kunnossa."

– Lauri Pigg, konepajan johtaja Rauma Works