delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent HEALTHCARE CONSULTING 2row

Päijät-Sote RV7 ja RV8

Päijät-Sote RV7 leikkausosastot

PHHYKY:n keskussairaalan uudisrakennusvaiheessa RV7 selvitettiin, kannattaako vanhan leikkausosaston tiloja saneerata vai rakentaa päiväkirurgian kanssa yhteisen toimintamallin mukaiset uudet tilat. Delfoi simuloi kummassakin vaihtoehdossa tarvittavaa leikkaussali- ja tilamäärää sekä resurssikapasiteettia. RV7:ssä päädyttiin toteuttamaan uudisrakennushankkeena.

RV7 ilmakuva

Päijät-Sote RV8 vuodeosastot

Rakennusvaihe 8 (RV8) kytkeytyy vahvasti PHHYKY:n keskussairaalan rakennusvaihe 7:ään. RV8-hankesuunnitteluvaiheessa Delfoi simuloi vuodeosastouudisrakennukseen sijoittuvien erikoisalojen tulevaisuudessa tarvittavaa sairaansijakapasiteettia huomioiden vuodeosastohoitoa vähentävien hoitomuotojen kehittämistoimet.

PHYHYKY_RV8