delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent PUBLIC SERVICES

Oikeushallinnon valtakunnallisen toimitila- ja työympäristökonseptin päivitys

Oikeushallinnon valtakunnallisen toimitila- ja työympäristökonseptin päivitys (03/2019 - 03/2020)

Työ sisälsi aiemmin vuonna 2013 tehdyn työympäristökonseptin päivittämisen laajasti osallistavan prosessin avulla. Oikeushallinnon alle kuuluu useita sektoreita (tuomioistuinlaitos, syyttäjälaitos, ulosottolaitos, oikeusaputoimistot, ja edunvalvontatoimisto sekä Rikosseuraamuslaitos) ja tuhansia työntekijöitä toimipisteissä ympäri Suomen.

Hankkeessa analysoitiin toiminnan tarpeita asiakaspalveluun, toimistotyöhön sekä oikeusistuntoihin liittyen. Kaikki oikeushallinnon sektorit osallistavissa yhteiskehittämistyöpajoissa luotiin konseptitason ratkaisuja, jotka ohjausryhmätyöskentelyn avulla koottiin ratkaisulinjauksiksi. Linjauksiin kerättiin palautetta koko henkilöstöltä konseptin viimeistelyvaiheessa. Konseptidokumenteista tehtiin kiteytettyjä aineistoja eri kohderyhmien käyttöön ratkaisujen toimeenpanoa varten koko oikeushallinnossa.

Hanke tehtiin yhteistyössä oikeushallinnon (käyttäjäasiakas) ja Senaatti-kiinteistöjen (tilaaja-asiakas ja palveluntuottajakumppani) sekä Workspace Oy:n (tilaaja-asiakkaan palveluntuottajakumppani) kanssa.Senaatti vastasi asiakkuusomistajana kokonaistoimituksesta, verkoston johtamisesta sekä toimi kehittämisen asiantuntijana oikeushallinnon tukena.

Mukana työssä on ollut laajasti konsulttityön kokonaisuudesta ja työympäristöratkaisujen kehittämisestä vastanneen Workspace Oy:n kumppaneita. Delfoi Oy vastasi istuntosalien käyttöanalytiikasta ja mitoitustyökalusta.  Marketing Clinic oy vastasi työn kehitystrendien ja käyttäjäkokemuksen näkökulmasta.  Ferry Island oy vastasi muutosvalmennuksen tuesta ja muutosjohtamisen näkökulmasta työssä. Arkkitehdit Rosberg Ikävalko Oy vastasi istuntosaliratkaisuista. Solid Flow:n roolina oli monialaisen kumppaniverkoston johtaminen toimituksesta vastuullisena projektipäällikkönä sekä sisällöllinen asiantuntijatyö eri työvirroissa.