delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent CONSULTING
Meira Nova

Meira Novalle simulointijärjestelmä

Meira Nova Oy kehittää uuden logistiikkakeskuksen toimintaa ja nopeuttaa uuden keskuksen ja toimintamallien käyttöönottoa simuloimalla. Järjestelmän avulla Meira Nova voi mukauttaa toimintaansa eri markkinatilanteisiin nopeasti ja tehokkaasti tarjoten näin asiakkailleen parasta palvelutehokkuutta jatkossakin.

Projektin tavoite ja kuvaus

Meira Nova Oy suunnittelee, rakennuttaa ja ottaa käyttöön Tuusulassa vuoden 2007 lopulla Euroopan nykyaikaisimman HoReCa-alan logistiikkakeskuksen, joka palvelee suoraan Etelä-Suomen asiakaskuntaa ja alueterminaalien kautta koko Suomea.

Projektin tavoitteena oli tutkia ja simuloida suunnitellun logistiikkakeskuksen toimivuutta ja tilantarvetta suunnitellulla kapasiteetilla sekä vertailla vaihtoehtoisia toimintatapoja. Projektissa simuloitiin layoutin, kulkureittien, tuotesijoittelun sekä vuorojärjestelyjen toimivuutta uusissa tiloissa. Lisäksi projektissa tarkasteltiin resurssien ja työntekijöiden riittävyyttä sekä keräys- ja toimitusaikataulujen toimivuutta eri jakeluvariaatioilla. Tarkastelussa tutkittiin myös uuden logistiikkakeskuksen kykyä käsitellä voimakkaita kysynnän volyymi- ja miximuutoksia tulevaisuudessa.

Meira Novan tavoitteena oli myös saada simulointipohjainen työkalu itselleen käyttöön. Sen avulla yritys voi kehittää toimintaansa parantamalla kustannus- ja palvelutehokkuutta yhdessä asiakkaidensa kanssa.

 

Toteutus

Uudesta logistiikkakeskuksesta rakennettiin simulointimalli, jonka avulla tutkittiin useita eri vaihtoehtoisia toimintamalleja. Simulointimallin rakentamista varten selvitettiin tuotannon prosessit ja analysoitiin lähtötiedot. Malliin sisällytettiin kaikki Meira Novan valikoimassa olevat tuotteet, reitit, henkilöstö sekä muut resurssit. Keräilydokumentit otettiin simulointimalliin suoraan SAP/R3:sta. Logistiikkakeskuksen layout ja toiminnot mallinnettiin Delmia QUEST –ohjelmistolla.

Projektin tulokset

Simulointimalli osoitti, että uusi logistiikkakeskus on toimiva, ja se tuo merkittäviä parannuksia työn sujuvuuteen, mahdollistaen siten myös uusien toimintamallien hyödyntämisen.

Simulointimallilla voitiin luotettavasti tutkia projektin tavoitteen mukaisia muutoksia ja uusia toimintamalleja. Simuloinnin avulla resurssien optimaalisesta käytöstä eri tilanteissa saatiin paljon uutta tietoa. Simulointimallin avulla uusien toimintatapojen käyttöönotto ja suunnittelu voidaan aloittaa hyvissä ajoin ennen uusiin tiloihin siirtymistä.  Meira Novan tavoitteena on simuloinnin avulla nopeuttaa uuden logistiikkakeskuksen sekä parhaiden toimintamallien käyttöönottoa.

Projektissa toimitetun simulointijärjestelmän avulla Meira Nova voi edelleen kehittää omaa toimintaansa ja mukauttaa toimintaansa eri markkinatilanteisiin nopeasti ja tehokkaasti tarjoten näin asiakkailleen parasta palvelutehokkuutta.

Meira Nova

Inex Partners Oy:n tytäryhtiö Meira Nova Oy on erikoistunut päivittäistavaroiden hankintaan, markkinointiin ja logistiikkaan. Keskeisiä tavoitteita ovat toimitusvarmuus ja kustannustehokkuus. Asiakasryhmiä ovat hotellit ja ravintolat, henkilöstöravintolat, julkisen sektorin suurkeittiöt sekä liikennemyymälät ravintoloineen. Myyntivalikoimaan kuuluvat mm. hedelmät, vihannekset, liha, lihajalosteet, maitotaloustuotteet, teolliset elintarvikkeet, pakasteet, tupakka, alkoholituotteet ja non food -tuotteet. Meira Novan jakelu kattaa koko Suomen. Toimitusverkoston muodostavat Vantaan logistiikkakeskus ja viisi myyntikonttoria terminaaleineen Vantaalla, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.