delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent CONSULTING
1280px Arctech logo

Lisää nopeutta tuotantoskenaarioiden suunnitteluun

Delfoi on toimittanut Arctech Helsinki Shipyard Oy:lle ratkaisun, jolla suunnittellaan Helsingin telakan kapasiteetin käyttöä eri valmistusskenaarioissa. Telakanjohtaja Juha Sinkkonen kertoo, että lopputulokseen ollaan erittäin tyytyväisiä. ”Aiemmin tuotantoskenaarion tekemiseen kului viikko siitä, kun myyntiskenaario oli tehty. Nyt tulokset ovat käytettävissä lähes välittömästi ja tuotantoskenaario saadaan suunniteltua tunnissa. Tuotannon rajoitteiden vaikutus telakan aikatauluun ja myyntiskenaarioihin nähdään samassa työkalussa".

Tarve nopealle ja tarkalle suunnittelulle

Tuotannonsuunnittelun kehittämistarpeiden taustalla olivat toiminnan kehittämistavoitteet sekä Helsingn telakan uudenlainen toimintaprofiili, jonka myötä aiempaa suurempi osa telakan työstä painottuu lohkovalmistuksen jälkeisiin vaiheisiin suurlohkojen ja uivien runkojen tullessa valmiina muilta telakoilta Helsinkiin.

Arctechilla oli lähtötilanteessa käytössään ”kristallipallo- työkalu” vaihtoehtoisten myyntiskenaarioiden nopeaan mallinnukseen. Työkalua haluttiin kehittää niin, että telakan tuotannon ja suunnittelun rajoitteet saadaan huomioitua skenaarioissa helpommin. Toimituskyvyn kannalta on erittäin tärkeää, että aikatauluja suunniteltaessa on olemassa riittävän tarkka malli, joka huomioi kapasiteetin ja muut keskeiset rajoitteet.

Operatiivisen ohjauksen päällikön Petri Nousiaisen mukaan tuotannon ja suunnittelun huomiointi aikaisessa vaiheessa mahdollistaa sen, että skenaariota voidaan kehittää esimerkiksi kuormituksen tasaisuuden tai  pullonkaularesurssin käytön suhteen. Esimerkiksi korkeiden kuormitushuippujen tasoittaminen jatkuvammaksi, tasaiseksi työkuormaksi mahdollistaa tuottavamman toiminnan. Tuotannon rajoitteiden huomiointi myyntiskenaarioiden suunnitteluvaiheesa vaatii paljon kokemusperäisen tiedon metsästämistä ja rutiininomaisten päättelyjen/laskelmien tekemistä, mikä kuormittaa valmistuksen suunnittelijoita.  Projektin tavoitteena oli luoda työkalu, joka helpottaa suunnittelijoiden työtä ja mahdollistaa nopeamman skenaariosuunnittelun ilman, että tarkkuus kärsii!

Työkalusta tuli tarkka ja toimiva

Ratkaisu koostuu helppokäyttöisestä suunnittelu- ja raportointikäyttöliittymästä sekä Delmia Quest Express -simulointiohjelmistosta. Projekti eteni määrittely- ja toteutusvaiheen kautta pilotointiin. Arctechin asiantuntijoiden kanssa määritettiin mallinnuksessa tarvittavat parametrit, ja pilotointivaiheessa työkalun toimivuutta ja tarkkuutta testattiin monella tapaa. Pilotoinnin tulokset osoittivat, että mallin avulla päästään todella tarkkoihin tuloksiin ja tulosten perusteella voidaan tehdä oikeita päätöksiä. Viimeiset tarkennukset tehtiin pilottivaiheen päätyttyä ja työkalu sekä simulointiohjelmisto on otettu käyttöön tammikuussa 2013.

Finland-Arctech

Arctech Helsinki Shipyard Oy

Arctech Helsinki Shipyard Oy on erikoistunut arktiseen meriteknologiaan ja laivanrakennukseen. Yrityksen päätuotteita ovat jäänmurtajat sekä arktiset offshore- ja erikoisalukset. Arctech myös yhdistää Suomen ja Venäjän meriteollisuusklusterit. Arctechilla on pitkä kokemus laivanrakennuksesta. Helsingin telakalla on rakennettu laivoja lähes 150 vuotta mukaan lukien 60 prosenttia maailman toiminnassa olevista jäänmurtajista. Telakka pyrkii jatkuvasti kehittämään laivanrakennukseen uusia ratkaisuja ja olemaan alallaan edelläkävijä. Arctech toimii Helsingin Hietalahden telakalla ja yrityksessä työskentelee noin 400 työntekijää.