delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent PLANNER
merima logo color

Kokonaisvaltainen ratkaisu vaativaan tuotannonsuunnitteluun

Merima Oy:n visiona on toimittaa kaikista vaativimmat laivanrakennusprojektit asiakkaillemme vaivattomasti. Meriman toteuttamia innovatiivisia ratkaisuja ei tehdä sarjatuotantona vaan aina räätälöityinä ja ainutkertaisina kokonaisuuksina. Näin ollen työnsuunnittelu on alkuvaiheessa vielä karkeaa ja tarkentuu ajan myötä. Tällaisen tuotannon suunnittelu vaatii erityistä osaamista ja sen tueksi hyviä järjestelmiä. Kun Merima halusi selkeyttää ja tehostaa tuotantoaan se valitsi tuotannonsuunnittelu­ohjelmistokseen Delfoi Plannerin.

Tavoitteina kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen

Merima toimii maailmanlaajuisesti kaikkialla, missä risteily- ja matkustaja-aluksia rakennetaan tai remontoidaan. Yhtiön tavoitteena on olla haluttu kumppani alusten julkisten alueiden luomisessa koko laivan elinkaaren ajan. Parantaakseen kilpailukykyään ja kannattavuuttaan Merima halusi tehostaa vaativaa valmistus- ja toimitusprosessiaan sekä nopeuttaa uusien ratkaisujen pääsyä markkinoille.

”Meillä on laaja tilauskanta, joka koostuu vuosittain 10–20 isosta projektista ja sadoista tilausriveistä. Käytimme tuotannonsuunnitteluun aikaisemmin Exceleitä ja 3–4 eri järjestelmän kautta oli mahdotonta hallita kokonaisuutta. Tarpeemme oli saada yksi ohjelmisto, jonka avulla voidaan hallinnoida kokonaisuutta ja joka integroituu toiminnanohjausjärjestelmäämme”, kertoo Merima Oy:n tuotantojohtaja Janne Säkkinen.

Merima 1

Delfoi Planner – kaikki tarpeellinen samassa paketissa

Uuden tuotannonsuunnitteluohjelmiston avulla haluttiin lyhentää läpimenoaikoja sekä parantaa tuottavuutta ja toimitusvarmuutta. Haettavan ratkaisun avulla haluttiin myös parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaisuutta sekä helpottaa muutoshallintaa. Merima kartoitti vaihtoehdot markkinoilla ja päätyi Delfoi Planneriin.

”Vertailimme useita eri vaihtoehtoja. Osassa oli paljon tarpeettomia toiminnallisuuksia, emmekä halunneet maksaa turhasta. Osa taas oli sen verran raakileita, että näimme ne riskipitoisina, emmekä halunneet lähteä testaamaan järjestelmää, jota ei oltu vielä viety oikeasti käytäntöön”, kertoo tuotantojohtaja Janne Säkkinen, ja jatkaa: ” Delfoi Plannerissa taas oli kaikki tarpeellinen valmiina ja toiminnallisuudet koeponnistettu lukuisissa hankkeissa. Delfoin hyvät referenssit isojen toimijoiden ratkaisujen tarjoajana painoivat vaakakupissa, kun olimme valintaa tekemässä.”

Uuden järjestelmän käyttöönottoa vauhditti hyvä yhteistyö

Delfoi Planner otettiin Merimassa käyttöön kokonaisvaltaisesti ja laajasti läpi koko tuotantoorganisaation. Merima hyödyntää Plannerin SOP-, APS- ja MES toiminnallisuuksia ja järjestelmää käyttää päivittäin 34 henkilöä. Tuotannon johdon ja -suunnittelun lisäksi työnjohto ja kaikki työntekijät ovat saaneet koulutuksen Plannerin käyttöön.

Merima 2

”Käyttöönotto sujui todella hyvin. Laitoimme projektitiimin pystyyn ja teimme määrittelyt niistä asioista, joita halusimme saavuttaa. Pääsimme nopeasti testaamaan ja jouhevasti varsinaiseen tuotantoon. Käyttäjätkin ovat omaksuneet uuden järjestelmän hyvin. Pidimme Delfoin kanssa aluksi täsmäkoulutuksia eri käyttäjäryhmille, työnjohdolle ja tuotannonsuunnittelulle. Olemme saaneet Delfoilta aina apua tarvittaessa ja yhteydenpito heihin päin toimii todella hyvin”, kertoo Janne Säkkinen.

Moderni järjestelmä mahdollistaa kokonaisuuksien paremman hallinnan

Delfoi Plannerin hyödyt ovat realisoituneet Merimassa jo lyhyenkin käytön jälkeen. Kun omat käyttökokemukset ovat lisääntyneet, niin järjestelmää on muokattu koko ajan paremmin Meriman tarpeisiin soveltuvaksi. Jatkossa tarkoituksena on ottaa myös suunnittelijat mukaan MES-puolen kautta ja saada näin kaikki suunnittelutyön työtunnit ja työjonot mukaan järjestelmään.

”Tärkein hyöty on, että nyt on yhdessä näkymässä päivittäinen, viikoittainen ja kuukausittainen tilauskanta aikataulutettuna ja järjestyksessä. Kun aikaisemmin tiedot olivat hajallaan, niin nyt kaikki data on yhdessä järjestelmässä”, kertoo tuotantojohtaja Janne Säkkinen ja jatkaa: ”Kun saamme ajan myötä lisää dataa järjestelmästä, niin voimme jatkossa hyödyntää Delfoin simulointiratkaisuja ja miettiä paremmin mm. tehtaan lay-outtia ja sitä miten tuotanto kulkee eri tiimien läpi. Sen perusteella voimme virtuaalimallien avulla selvittää esim. mahdollisia pullonkauloja ja miten organisoitua vielä entistä paremmin. Aikaisemmin tuotantovirta oli se kuski, joka heitteli meitä eri suuntiin. Nyt olemme itse kuskin paikalla ja voimme kertoa mikä on realismia esim. tuotannon aikataulujen suhteen. Pystymme varautumaan lisätilauksiin ja perustelemaan faktoilla näkemyksiämme tuotannon järjestelyjen suhteen”, summaa Merima Oy:n tuotantojohtaja Janne Säkkinen.

”Tärkein hyöty on, että nyt on yhdessä näkymässä päivittäinen, viikoittainen ja kuukausittainen tilauskanta aikataulutettuna ja järjestyksessä. Kun aikaisemmin tiedot olivat hajallaan, niin nyt kaikki data on yhdessä järjestelmässä”

– Merima Oy:n tuotantojohtaja Janne Säkkinen