delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent CONSULTING
hiab logo vector 1

Kapasiteettipullonkaula ratkaistiin simulointia hyödyntämällä

Hiabin koukkulaitteet ja vaihtolavalaitteet ovat kehittyneet välttämättömiksi työkaluiksi yrityksille ympäri maailmaa. Ne on rakennettu toimimaan nopeasti ja tarkasti käyttäen uusinta älykästä teknologiaa. Hiab MULTILIFT- tuotteiden kysynnän voimakkaasti kasvaessa, yhtiön Raision tuotantolaitoksen lisääntynyt kapasiteettitarve ja tuotannon pullonkaulat ratkaistiin modernilla simulointiratkaisulla. Kumppanikseen projektiin Hiab valitsi Delfoin.

Simuloinnin avulla toimenpiteiden vaikuttavuus voidaan nähdä jo etukäteen

HIAB halusi ratkaista dynaamiseen tuotantolinjaan liittyvän haasteen tehtaallaan ja lisätä kyvykkyyttään reagoida tuotantokapasiteetin muutoksiin. Voimakkaasti kasvanut kysyntä oli lähes tuplannut tuotantotarpeen ja kokoonpanolinjan pullonkaulat haluttiin ratkaista nopeasti ja kannattavasti, ilman merkittäviä lisäinvestointeja uusiin tiloihin.

”Teimme aluksi oman suunnitelman ja skenaarioita asioista, jotka tehtaamme layoutiin vaikuttaisivat. Emme halunneet investoida merkittäviä summia rahaa tietämättä varmasti, että uusi layout toimii. Halusimme selkeän näkemyksen erilaisten vaihtoehtojen todellisista vaikutuksista ja varsin pian totesimme, että ratkaisuun tarvitaan simulointia. Simulointi auttaa oikeassa mitoituksessa sekä validoi eri ratkaisuvaihtoehdot yksityiskohtaisella tasolla ennen investointipäätöstä”, sanoo Hiabin kehityspäällikkö Riku Lindqvist.

Simulointiin haluttiin paras ja asiantuntevin kumppani

Kun HIABin tuotannon suunnittelun johdossa todettiin tarve pyytää ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä, se kilpailutti kolme eri toimijaa. Lopulta se päätyi valitsemaan kumppanikseen Delfoin toteuttamaan simulointimallin, jonka avulla eri ratkaisuvaihtoehtoja haluttiin verrata.

”Valitsimme Delfoin, koska heillä oli vakuuttavaa osaamista ja ymmärrystä tehdasympäristöjen kehittämisestä sekä vahvoja näyttöjä aikaisemmin toteutetuista vastaavista simulointihankkeista. Vaakakupissa painoi vahvasti myös se, että heidän palveluvalikoimastaan löytyi muitakin tuotannon suunnittelun ja hallinnan ratkaisuja. Delfoin kautta saimme tarpeitamme vastaavan kokonaisvaltaisen paketin”, kertoo kehityspäällikkö Riku Lindqvist.

HIAB

Simulointi on edullinen, nopea ja turvallinen tapa tutkia tuotantojärjestelmien toimintaa

Tuotantojärjestelmien tietokonesimuloinnilla tarkoitetaan todellisen tai suunnitteilla olevan järjestelmän, kuten tehtaan, toiminnan ja dynamiikan mallintamista virtuaalisesti. Simuloinnilla pystytään ennen muutosten toteuttamista laskemaan tarkasti niiden vaikutukset tuotantoon. Malli tuottaa tunnuslukuja mm. tehtaan toimituskyvystä, tuotannonohjauksen toimivuudesta ja kapasiteettipullonkauloista eri suunnitteluvaihtoehdoissa. Delfoin toteuttamat simuloinnit käsittävät sekä numeerisen laskennan että kolmiulotteisen animaation ja visualisoinnin, jolloin tulosten tulkitseminen nopeutuu ja helpottuu. Simulointi osoittaa pullonkaulat, laskee työvoiman ja koneiden kuormitukset, konerikkojen vaikutuksen tuotantoon sekä keskeneräisen tuotannon varastotasot. Ohjelmisto mahdollistaa myös tuotannon erilaisten ajojärjestysvaihtoehtojen testaamisen.

HIAB_1

”Simulointi auttoi meitä valitsemaan parhaan vaihtoehdon ja saimme äärettömän hyvää oppia. Pystyimme toisaalta poissulkemaan epärelevantit vaihtoehdot, totesimme esimerkiksi, että emme ole vielä valmiita tahtiaikaiseen linjaan. Simuloinnin lopputuloksena saimme lisäksi kallisarvoista tietoa lukuisista yksittäisistä kehityskohteista”, sanoo Riku Lindqvist.

Projektitiimin yhteistyössä on voimaa

Hiabin ja Delfoin yhteinen simulointiprojekti käynnistettiin yhteisen projektisuunnitelman laatimisella sekä palaverikäytäntöjen ja datan tuottamisen käytänteiden määrittämisellä. Hiabilla projektiin osallistui tiimi, joka koostui kehitysorganisaation, tuotannon ja logistiikan asiantuntijoista. Simulointi hanke vietiin läpi suunnitellussa aikataulussa ja tiiviissä yhteistyössä.

”Yhteistyö Delfoin asiantuntijoiden ja tiimin kanssa on koko projektin ajan ollut helppoa ja toimivaa. Tehdasprosessien ymmärrys, simuloinnin asiantuntemus, sujuva yhteydenpito sekä jatkuva tuki ovat Delfoin keskeisiä vahvuuksia. Annan tällaiselle kumppanuudelle tosi paljon painoarvoa”, summaa Hiabin kehityspäällikkö Riku Lindqvist.

multilift_herobanner

”Simulointi auttoi meitä valitsemaan parhaan vaihtoehdon ja saimme äärettömän hyvää oppia."

– kehityspäällikkö Riku Lindqvist, Hiab