delfoi tuotelogo rgb PLANNER SOTE
essote

Hyvinvointialueiden strategiset tavoitteet ohjaavat järjestelmäkehitystä

Uusien hyvinvointialueiden keskeisenä tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saumattomuus ja entistä parempi yhteentoimivuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto on monimutkainen kokonaisuus, jonka hallinta vaatii läpinäkyvyyden, riittävän tiedon ja hyvän johtamisen lisäksi oikeanlaiset työkalut. Modernit järjestelmät on nähty strategisesti tärkeiksi Etelä-Savon kuntayhtymän ja uuden hyvinvointialueen operatiivisen palvelutuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen näkökulmasta. Näihin haluttiin panostaa myös Essotessa.

”Delfoi Planner Sote -ohjelmisto on strategisesti tärkeä Essoten järjestelmäkokonaisuudelle monestakin syystä. Ensinnäkin se tehostaa merkittävästi tilojen ja resurssien käyttöä. Ohjelmisto on integroitu laajasti ja tarjoaa mahdollisuuden tuoda kaiken suunnittelutiedon sekä laajan tilannekuvan yhteen paikkaan”, sanoo Essoten tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen, ja jatkaa:

”Se vaikuttaa myös henkilöstön työhyvinvointiin, kun he pystyvät nyt näkemään minne pitää mennä ja esimiesten osalta resurssisuunnittelu on nyt paljon selkeämpää.”

Essote_tama-yle

Tilankäytön optimoinnista koko operatiivisen toiminnan optimointiin

Kun palvelutuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen hyötyjä halutaan ulosmitata täysimääräisesti, katse pitää toisaalta pitää pallossa ja toisaalta kohdistaa kauemmaksi horisonttiin. Tyypillisesti investointihankkeissa tilojen elinkaarikustannukset ovat 5–15 % ja operatiivisen toiminnan 60–90 % kokonaiskustannuksista. Näin ollen pelkästään tilavarausten aikataulutus ja optimointi huonevarausjärjestelmällä ei ole riittävä ratkaisu, tarkastelussa pitää olla koko operatiivinen toiminta.

Essote_hammashoitola

”Meillä oli aikaisemmin käytössä pelkkä huonevarausjärjestelmä. Se oli meille räätälöity ohjelmisto, jonka kautta pystyi vain varaamaan tilan. Halusimme kokonaisvaltaisempia hyötyjä ja lisää arvoa, joten hankimme kattavamman Delfoi Planner Sote -ohjelmiston”, sanoo sovellusasiantuntija Mirja Lantiainen, ja jatkaa:
”Planner on nyt käytössä Mikkelin perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnoissa, terveyssosiaalityössä, osassa muun sosiaalityön yksiköissä ja suun terveydenhuollossa sekä lähes kaikissa erikoissairaanhoidon vastaanottotoiminnoissa. Jatkossa on tarkoitus ottaa se käyttöön myös ympäryskuntien perusterveydenhuollossa.”

Mieluummin toimiva valmisohjelmisto kuin työläs tuotekehitysprojekti

Essote halusi löytää kumppanin, joka ymmärtää sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnanohjauksen lainalaisuuksia ja logiikkaa. Kumppanin pitäisi myös pystyä tarjoamaan modernit ja helppokäyttöiset työkalut, joilla arjen palvelutuotannonsuunnittelua ja -ohjausta voisi koko organisaatiossa toteuttaa.

”Meillä ei ole omia resursseja tehdä kaikkea kehitystyötä. Toki meidän pitää olla siinä mukana, mutta tarvitsemme moottoriksi kumppanin, joka ymmärtää toimintaamme, tahtotilaamme ja kehittämistavoitteitamme. On niin paljon helpompi tehdä yhteistyötä tällaisen asiantuntijatoimittajan kanssa, joka sitoutuu kehittämiseen huomioiden kansallisen kehittämisen tarpeet ja muitakin organisaatioita”, sanoo Essoten tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen.

”Delfoi on ollut hyvin lähestyttävä yhteistyökumppani. Pidin erittäin hyvänä sitä, että käyttöönottoprojektin aikana meillä oli säännölliset palaverit ja vielä jonkun aikaa sen jälkeenkin. Yhteydenpito on aina ollut todella luontevaa ja yhteyshenkilöt hyvin tavoitettavissa”, sanoo Essoten sovellusasiantuntija Mirja Lantiainen.

Delfoi_Essote_kaytava

Delfoi Planner Sote -ohjelmiston hyödyt näkyvät arjessa

Delfoi Planner Sote -ohjelmisto on moderni ja tehokas sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin kehitetty palvelutuotannonsuunnittelu- ja -ohjausjärjestelmä, joka huomioi kaikki palvelutuotannon tasot. Se mahdollistaa kysyntälähtöisen suunnittelun ja palveluiden kannalta olennaisten resurssien yhteensovittamisen. Koko toimintayksikön ja kaikkien ammattiryhmien yhteinen suunnitelma yksittäisten toimintojen sijaan parantaa sekä palveluiden laatua että tuotannon kustannustehokkuutta.

”Meille Planner on tuonut paljon hyötyjä. Se parantaa palvelutuotantomme läpinäkyvyyttä ja nopeuttaa suunnittelua. Se, että data on yhdessä näkymässä, on erittäin tärkeää tilannetietouden kannalta. Integroituminen muihin järjestelmiin vähentää manuaalista tietojen käsittelyä ja virhemahdollisuuksia”, summaavat tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen ja sovellusasiantuntija Mirja Lantiainen.

”Delfoi on ollut hyvin lähestyttävä yhteistyökumppani. Pidin erittäin hyvänä sitä, että käyttöönottoprojektin aikana meillä oli säännölliset palaverit ja vielä jonkun aikaa sen jälkeenkin. Yhteydenpito on aina ollut todella luontevaa ja yhteyshenkilöt hyvin tavoitettavissa”

– Mirja Lantiainen, Essote