delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent PLANNER

Delfoi Plannerin käyttöönotto johti huimaan kannattavuuden kasvuun

Coreplast Laitila Oy valmistaa monipuolisia muovituoteratkaisuja mm. auto-, lääke-  ja vapaa-ajanteollisuuden tarpeisiin. Yhtiön tuotanto sisältää sekä automaattista ruiskuvalettujen tuotteiden kappaletuotantoa että kokoonpanotuotantoa. Coreplast Laitila Oy asetti vuodelle 2018 tavoitteikseen kannattavuuden kasvattamisen ja asiakastyytyväisyyden lisäämisen. Tuotannon tehostamiseen panostaminen ja uuden tuotannonsuunnitteluohjelmiston käyttöönotto olivat konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tulokset realisoituivat nopeasti ja yhtiön kannattavuus harppasi kokonaan uudelle tasolle.

Hyvä tuotannonsuunnittelu vaatii sitä varten kehitetyn ohjelmiston

Coreplast oli käyttänyt tuotannonsuunnittelun apuvälineinä olemassa olevaa toiminnanohjausjärjestelmää ja sen rinnalla perinteisiä taulukkolaskentaohjelmia. Niiden käyttämisellä tuotannon kokonaisvaltaiseen suunnitteluun on kuitenkin rajoitteensa. Kun yhtiön uusi tuotantojohtaja aloitti tehtävässään alkuvuodesta 2018, nousi hänen työlistansa kärkeen tarkoituksenmukaisen suunnitteluohjelmiston hankinta sekä tuotannonsuunnittelun kokonaisvaltainen kehittäminen.

”Tiesin kokemuksesta, että hyvällä suunnitteluohjelmistolla voidaan toimintaa tehostaa merkittävästi. Pelkät Excelit eivät riitä, jos esimerkiksi halutaan saada tarkka visuaalinen kokonaisnäkymä tuotannon tilasta”, sanoo Coreplast Laitila Oy:n tuotantojohtaja Jani Saarenpää.

Coreplast_Banner13

Nopea käyttöönotto ja asiantunteva tuki

Coreplast haki ratkaisua, joka olisi nopeasti käyttöönotettavissa ja ohjelmistokumppania, jolta olisi  saatavissa kaikki tarvittava käytön ja kehityksen tuki. Vaatimuslistalla oli lisäksi saada ohjelmisto,  jonka hyödyt ovat jo realisoituneet käytännössä. Täysin raakileiden ohjelmistojen pilotointiin ei  haluttu kuluttaa aikaa. Coreplastin valinta oli Delfoi Planner.

Coreplast_Banner10

”Delfoin vankka asiantuntemus ja erinomaiset referenssit painoivat vaakakupissa. Arvostan erityisesti  sitä, että saimme heiltä arvokasta tukea käyttöönotossa. Meidän omat kehitysideat ja mielipiteet  otettiin huomioon ja saimme näin juuri meidän tarpeisiin sopivan kokonaisuuden”, kertoo Saarenpää, ja jatkaa: ”Erityisen innostuneita olemme siitä, että Plannerista on tullut meille visuaalinen ja yksityiskohtainen kokonaisnäkymä tuotantoon.”

Tulokset realisoituivat nopeasti

Tuotannon tehostamiselle asetetut tavoitteet alkoivat konkretisoitua nopeasti. Koko organisaatiolle luotiin käyttäjätunnukset palveluun ja niin tuotanto, myynti kuin ylin johtokin saa nyt yhden käyttöliittymän kautta selkeän kuvan hienokuormituksen tilasta. Resurssit voidaan allokoida paremmin ja aikatauluista pystytään pitämään paremmin kiinni. Tuotannon läpimenoaikoja on onnistuttu lyhentämään ja toimitusvarmuus on parantunut.

”Hyödyt näkyvät suoraan viivan alla. Resurssit on kohdistettu oikein ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Vaikka yhtiön kannattavuus parani vuoden aikana huimasti, näen pidemmän  ajan strategiset hyödyt vieläkin tärkeämpänä”, sanoo Coreplast Laitila Oy:n toimitusjohtaja Mikko Toivonen.

Coreplast_Banner11

Delfoi Plannerin konkreettiset hyödyt

  • Hienokuormituksen kokonaisnäkyvyys läpi koko organisaation
  • Resurssit voidaan allokoida paremmin
  • Tuotannon läpimenoajat lyhentyneet
  • Toimitusvarmuus parantunut
  • Parantunut kannattavuus

 

Coreplast Laitila Oy

Coreplast Laitila Oy on merkittävä muoviteollisuuden sopimusvalmistaja. Tarjoamme visuaalisia ja mittatarkkoja muovituoteratkaisuja mm. sähkö-, elekertoniikka-, kodinkone- ja ympäristöteollisuudelle sekä terveydenhuoltoon. Lisäksi valmistamme laadukkaita jalankulkuheijastimia yrityksemme omalla Coreflect-tuotemerkilä. Lisätietoa Coreplastista

”Hyödyt näkyvät suoraan viivan alla. Resurssit on kohdistettu oikein ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin.

– Coreplast Laitila Oy:n toimitusjohtaja Mikko Toivonen