Siltasairaalan sisälogistiikan toimivuus mallinnetaan simuloinnin avulla

Delfoi ja HUS ovat aloittaneet yhteistyön Meilahden kampukselle sijoittuvan uuden Trauma- ja Syöpäkeskuksen sairaalarakennukseen sisälogistiikan suunnittelussa ja simuloinnissa, jonka nimeksi on vastikään vahvistunut Siltasairaala. Hankkeen kustannusarvio on n. 250 Milj. euroa ja kohteen rakennustyö ajoittuu vuosille 2018-2021.

Delfoin tehtävä on Siltasairaalaan sijoittuvien toimintojen sisälogistiikan yksityiskohtainen suunnittelu ja simulointi. Tarkoituksena on tuottaa hankesuunnitteluvaiheessa tietoa sairaalarakennuksen käytön mukaisesta potilas- ja henkilökunta- sekä materiaaliliikenteestä ja kehittää yhdessä käyttäjien ja muiden suunnittelijoiden kanssa hoitoprosessien tueksi optimaaliset logistiikan toimintaprosessit, tilat, aikataulut ja ohjaustavat.

Simuloinnin avulla pystytään määrittelemään logististen järjestelmien mitoitus niin, että potilaan hoitoprosessille taataan parhaimmat mahdolliset lähtökohdat.  Riittävän yksityiskohtaisella suunnittelulla voidaan varmistaa, että tulevaisuuden logistiset prosessit ja niihin liittyvät toimintaperiaatteet vastaavat tulevaisuudelle asetettuja tavoitteita. Hankkeessa korostuvat Siltasairaalan yhteystarpeet Meilahden tornisairaalaan sekä Syöpätautien klinikan vanhaan rakennukseen. Henkilö- ja materiaalivirtojen mallintamisen avulla pystytään ottamaan tilasijoittelun toimivuuteen kantaa sekä luokittelemaan eri virrat esim. kiireellisyyden ja ajan suhteen tapahtuvan vaihtelun mukaisesti.

Delfoi tuottaa Siltasairaalan hankesuunnitteluvaiheen aikaisen logistiikkakonseptin tiiviissä yhteistyössä sairaalan käyttäjien sekä hankkeeseen valitun arkkitehtisuunnittelijoiden työyhteenliittymän Team Integrated kanssa.

Suunnittelukohde on monimutkainen ja sisälogistiikan toimivuus on erittäin tärkeää hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. HUS ja Delfoi ovat tehneet pitkään yhteistyötä, lisäksi Delfoilla on ennestään vankka kokemus vaativien sisälogistiikkasuunnittelujen ja simulointien toteutuksesta. Yhteistyö Delfoin kanssa on ollut tähän mennessä toimivaa ja asiantuntevaa, ja jatkuu varmasti sellaisena myös projektin seuraavissa vaiheissa”, toteaa HUS Tilakeskuksen arkkitehti Salla Itäaho.

Lisätietoja antaa
Rashmi Werning,
etunimi.sukunimi@delfoi.com
+358503277963

Jaa sisältö