Miten toimintaprosessit simuloidaan ja validoidaan, kun suunnitellaan uusia terveydenhuollon tiloja?

Teoriaviitekehys sekä case-tutkimus sen käytöstä Järvenpäässä on julkaistu.

Delfoin Vesa Paju, Juha Halonen ja Rashmi Werning, sekä Järvenpään kaupungin Eeva Ketola ja Kristiina Kariniemi-Örmälä ovat yhdessä laatineet artikkelin, jossa esitellään käytännönläheinen viitekehys siihen, miten toimintaprosessien simulointi pitäisi toteuttaa, keskeisenä osana uusien terveydenhuollon tilojen suunnitteluprosessia. Artikkelia esiteltiin marraskuussa järjestetyssä ARCH 2014 tapahtumassa, jossa terveydenhuollon toimintaa ja tiloja suunnittelevat asiantuntijat eri puolilta maailmaa esittelivät kokemuksiaan ja tutkimustuloksia.

Viitekehyksen avulla voidaan paremmin ymmärtää, mitä työvaiheita hankkeen eri vaiheisiin kuuluu ja mitä lopputuloksia simuloinnista voidaan missäkin vaiheessa saada. Tämä on olennainen tieto mm. rakennuttajille, arkkitehdeille ja projektipäälliköille, jotka ovat käynnistämässä uuden kohteen suunnittelua, varsinkin silloin, kun samaan aikaan ollaan suunnittelemassa sekä toimintaprosessien uudistuksia että uusia tiloja.

Artikkelissa kuvataan lisäksi, miten viitekehystä hyödynnettiin Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnittelussa. Järvenpäässä virtuaalista tilasuunnittelua ja virtuaalista prosessien simulointia tehtiin tiiviissä yhteistyössä koko ajan rinnakkain, ja tällä tavalla varmistettiin, että tilasuunnittelun pohjana toimii tavoitteenmukainen tulevaisuuden prosessisuunnitelma.

Englanninkielisen artikkelin voit tilata veloituksesta käyttöösi oheisella lomakkeella:

Case_Järvenpää_ARCH2014

Jaa sisältö